Početna » Aktuelno » ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA „CRNI VRH 45“

ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA „CRNI VRH 45“

Bor, 28.februar

Dvadeset trećeg februara je održana II redovna godišnja sednica Skupštine članova UG“Crni vrh 45“ na kojoj su razmatrani i usvojeni izveštaj o radu udruženja u 2010.godini, završni izveštaj o finansijskom poslovanju (prihodima i rashodima) udruženja kao i izveštaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju udruženja u 2010.godini,  plan rada po mesecima za 2011.godinu, izabrani su Jelena Stojanović, 20-to godišnji student borskog fakulteta, i Miloš Pešić, 21. godišnji nezapošljeni  eletro tehničar rasladnih i termičkih uređaja, za članove Upravnog odbora udruženja umesto starijih članova koji zbog svojih privatnih obaveza nisu mogli više da daju svoj doprinos u radu UO udruženja.

Živorad Mitić, predsednik Upravnog odbora udruženja, je dao kraće usmeno obrazloženje teksta izveštaja o radu udruženja u 2010. godini kao i plana rada udruženja za 2011. godinu  u kome je istakao da je za samo godinu dana postignuto puno: veliki broj aktivnosti od kojih je bilo 12 volonterskih radnih akcija, u svim aktivnostima udruženja bilo je uključeno 185 učesnika a od toga 84 lica do 20 godina starosti (78 srednjoškolaca i 6 omladinca iz I.V.O. „Medina“ iz Bora), uspostavljena je infrastruktura članstva udruženja u srednjim školama sa kontinuiranim prilivom novih članova a kroz koordinatore aktivnosti udruženja u školama i bolja informisanost članstva o planovima i konkretnim akcijama koje trebaju da se realizuju, nekoliko projekata udruženja koji nisu mogli da budu realizovani u 2010.godini biće realizovano u 2011.godini, tako da je sve ovo dokaz o opravdanosti postojanja našeg udruženja koje jedino u opštini Bor kroz volonterske radne aktivnosti okuplja srednjoškolce da na dobar i koristan način troše svoje slobodno vreme umesto boravka na ulici. Plan rada za 2011.godinu je veoma konkretan i po datumima iz meseca u mesec tačno obaveštava članstvo šta će u datom trenutku raditi. Nadamo se da ćemo iz  opštinskog budžeta ove godine moći da dobijemo više sredstava nego prošle godine koja će uz donatorska sredstva od strane RTB-a, TIR-a i RBB-a biti dovoljna za realizaciju većeg dela plana rada u ovoj godini.

Živorad Mitić

Predsednik UO udruženja

Share

Ostavite odgovor