Početna » Aktuelno » Uključimo sakupljače sekundarnih sirovina u legalne tokove

Uključimo sakupljače sekundarnih sirovina u legalne tokove

Bor, 31.10.2011.

Pozivamo Vas da svojim potpisom podržite inicijativu da u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine radimo na povezivanju, osnaživanju i legalizaciji rada samostalnih sakupljača sekundarnih sirovina koji čine veoma važnu kariku u lancu upravljanja otpadom.

Oni prikupe najveći deo otpada koji se trenutno reciklira u Srbiji (oko 75 odsto, po USAID-ovoj analizi), a pripadaju grupi najsiromašnijih stanovnika, iako je trgovina sekundarnim sirovinama vrlo profitabilna grana.
Radni dan sakupljača traje prosečno 11 sati, a većina sakupljača ne raspolaže čak ni osnovnom opremom niti alatima za rad. Za 200 kg sakupljenog papira potrebno je da se prepešači oko 20 km. Na sve to, njihov rad je često suprotstavljen postojećem zakonskom okviru.
Uslovi rada, mere zaštite na radu, društveni status, zdravstveno osiguranje radnika, sa jedne strane, i društvene potrebe, izražene u zapošljavanju, zaštiti životne sredine i nužnosti reciklaže, kao uslova evropskih integracija, sa druge strane, opravdavaju inicijativu da se pristupi nalaženju boljih i humanijih rešenja u ovoj oblasti. Važni partneri u ovom procesu ce biti i lokalne samouprave i organizacije civilnog društva koje se bave problemima životne sredine, ali i smanjenjem siromaštva. Podržite ih i vi!

Potpišite na adresi:

 http://www.peticije24.com/ukljucimo_sakupljace_sekundarnih_sirovina_u_legalne_tokove 

Više o našim aktivnostima i ciljevima možete pogledati na sajtu www.zelenainicijativa.rs Zelena inicijativa.

Share

Ostavite odgovor