);

OŠ „Dušan Radović“: Prvi Festival nauke u Boru

Bor, 8.novembar

Program prvog Festivala nauke u Boru „Naučni tornado“

10. novembra u OŠ“Dušan Radović“ u Boru od 11 do 16h

 

9.30-11h          Dolazak učesnika i nameštanje štandova

11-11.15h        Otvaranje festivala

11.15 – 16h     Demonstracije, ogledi, prezentacije po štandovima

16h                  Zatvaranje Festivala

Učesnici:

Prirodnjački muzej Beograd

– Radiotelemetrija (satelitsko praćenje krupnih sisara)

Društvo za zaštitu divljih životinja „Mustela“

– Slepi miševi-eholokacija

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor

–         Reciklaža limenki

–         Prečišćavanje zagađenih voda

Tehnički fakultet u Boru

Rudari:

– Posmatranje minerala pod mikroskopom

Metalurzi:

– Elektrodepozicija Cu

– Posmatranje površine metala pod mikroskopom

– Brušenje uzoraka

– Provodljivost rastvora

Tehnolozi:

– Katalitičko izdvajanje kiseonika iz H2O2 (provera sa zapaljenim drvcetom)

– Brzina rastvaranja NaCl (krupna, sitna i usitnjena u avanu)

– pH vrednost limuna, vode za piće i sapuna (provera crvenim lakmusom)

– Tindalov efekat

– Uticaj isparavanja vode iz neorganske (plavi kamen) i organske (šećer) materije

– Egzotermne i endotermne reakcije

– Nevidljivo mastilo (CoCl2 6H2O)

– Površinski napon vode

– Redukcija Mn-jona u prisustvu NaOH

– Vakuum

– Povećanje zapremine vazduha usled rasta temperature

Mašinsko elektrotehnička škola Bor

– Kompjutersko konstruisanje mašina i animacija rada

Tehnička škola Bor

Hemija

–         Hemijski kameleon

–         Duh iz boce

–         Hemijski koktel

–         Magično mleko

–         Zapali novčanicu

–         Srebrno drvo

–         Lava lampa

–         Gašenje sveće

–         Slonovska pasta

(hemijski ogledi)

Gimnazija „Bora Stanković“ Bor

Biologija

–         Uticaj kokakole na jetru i kosti

Regionalni centar za talente Bor????

OŠ“Dušan Radović“ Bor

Biologija

–         Život u kapi vode

–         Život na dnu reke

–         Pronađi DNK (izolovanje DNK iz biljaka)

–         Boje u biljkama (izolovanje biljnih pigmenata)

–         Kako radi ćelijska membrana

–         Kako radi ljudsko telo – oko, mozak, pluća, krv

–         Testiraj svoja čula (vid, miris, ukus, toplo i hladno)

–         U carstvu biljaka (kako se rađa biljka, fotosinteza, plodovi i semena, staklena bašta)

–         U carstvu gljiva (mikroskopiranje buđi, pečurke)

–         Naduvaj balon uz pomoć kvasca

–         U carstvu životinja (životinjski svet mora, livada i reka)

Hemija

–         Vulkanska erupcija

–         Kupus kao indikator

–         Slonovska pasta za zube

–         Nezapaljiv novac

Fizika

–         Varnice iz Teslinog transformatora (u saradnji sa elektrodistribucijom)

–         Optički instrumenti

–         Električna bubica

–         Leptir koji lebdi

–         Elektricitet

–         Elektromagnet

Matematika

–         Pitagorina teorema

–         Fibonačijev niz

Niži razredi

–         Oblak u boci

–         Munja iz viljuške

–         Nevidljivo pismo

–         Slatko penušavo

Društvo mladih istraživača Bor

–         Reciklaža papira (radionica)

–         Pošalji limenku na reciklažu

–         Limun baterija

–         Solarna kuća

–         Priroda u brojevima

–         Kako zvuče brojevi

–         Leptiri i minerali

Na pojedinim štandovima posetioci će imati prilike da se oprobaju u izvođenju ogleda ili rešavanju zadataka. Oni koji uspeju dobiće nagradicu.

Оставите одговор