);

Bor: Stariji zaslužuju dostojanstveniju starost

Bor, 31. januar

Autor: M.P.

Da pravo na život i pravo na dostojanstvo kao ključna ljudska prava se ne poštuju kada su u pitanju stara lica, moglo se čuti danas na Okruglom stolu u prostorijama Kluba starih koji je organizovalo UG „Kokoro“. Okrugli sto je deo aktivnosti Projekta: „Za dostojanstveniji život starijih na rezidencijalnom smeštaju“, koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a realizuje “Amity” UG iz Beograda u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom i u saradnji sa Timom za smanjenje siromaštva i socijalnu inkluziju Vlade Republike Srbije. Predstavnici Centra za socijalni rad, Gerontološkog društva Bor, Udruženja penzionera Bor, Aktiva žena penzionera i drugi razgovarali su o položaju starih lica u Boru i izazovima u njihovom zbrinjavanju. Istaknuta je zamerka što sastanku nisu prisustvovali predstavnici lokalne samouprave.

U Boru je prosek starosti 42,3 godine, preko 7.900 ljudi po poslednjem popisu ima preko 65 godina a 2.500 njih živi u domaćinstvima bez pomoći mlađih. Nedovoljna pomoć i nerazumevanje su problem sa kojim se stara lica svakog dana susrecu u Srbiji pa tako i u Boru. Predstavnica „Amity“ napomenula je da po konvenciji o starima UN, starija lica imaju pravo na slobodu od diskriminacije, od nasilja, na socijalnu zaštitu, na zdravlje, na rad, na ličnu svojinu i pravo nasledstva. Tokom monitoringa ljudskih prava starijih na rezidencijalnom smeštaju u 20 ustanova socijalne zaštite u Srbiji (državnih i privatnih), u kojima živi 1.610 korisnika, uočeno je niz nepravilnosti i ugroženost ovih osoba. To se uglavnom dešava iz neznanja korisnika ali i nedovoljne kontrole države i lokalnih samouprava.

U Boru je napravljen Doma za stara lica-Gerontološki centar koji bi trebalo da počne da radi na proleće. O objektu i njegovom budućem funkcionisanju vodila se velika polemika. Osnovna zamerka je mesto izgradnje (Strelište) i odvojenost budućih korisnika od grada. Finasiranje doma preuzela je država i čeka se da se vodi kako će to funkcionisati.

Na sastanku su istaknuti i problemi sa nedovoljnim brojem geronto-domaćica, nemogućnosti dovoljne pravne pomoći zaštite, nasilja u porodici. Predloženo je osnivanje Saveta za brigu o starim licima, izrada Lokalnog plana o brigama starih, pokretanje emisije o starima na lokalnim televizijama, osnivanje Fonda za finansiranje akcija za pomoć starijim licima i dr.

Formirane su i lokalne koalicije organizacija civilnog društva koje rade i sa starima/za stare za zagovaranje za bolji položaj starijih u lokalnim zajednicama i vršenje monitoringa poštovanja njihovih prava. Jedna od tih koalicija je formirana i u Boru i sačinjavaju je: Udruženje penzionera Bor, Aktiv žena penzionera Bor i NVO „Kokoro“ Bor.

Za lokalne koalicije predviđeno je da uspostave dijalog sa nadležnim institucijama i donosiocima odluka na lokalnom nivou, po pitanju poštovanja ljudskih prava starih i izazova u zbrinjavanju starih u lokalnim zajednicama.

One thought on “Bor: Stariji zaslužuju dostojanstveniju starost”

  1. Повратни пинг: » Bor – između prirode i društva

Оставите одговор