);

LEAP i „Zeleni paket“ deo su eko-strategije!

Bor, 31. januar

Autor: M.P.

Značaj jačanja ekološke svesti i koliko se u tome uspelo kroz razne programe i projekte u Boru prethodnih godina bila je tema sinoćne večeri povodom obeležavanja Svetskog dana za održivi razvoj u sklopu Ekoloških dana Bora za 2014. godinu.

Dragan Ranđelović, predsednik Mladih istraživača Bora (DMI), predstavio je deo LEAP-a (Lokalni ekološki akcioni plan donet 2003. a revidiran 2013. godine), jedinstvenog dokumenta u Srbiji kojim je lokalna samouprava pristupila rešavanju ekoloških problema borske opštine, održivom razvoju i stvaranju kvalitetnijih, humanijih uslova života sadašnjih i budućih generacija. LEAP je sačinio Tehnički fakultet Bor, a pokrenut je na inicijativu Ekološkog kluba DMI. Najvažniji ciljevi dokumenta naredih deset godina jesu: razvoj ekološke svesti i podizanje nivoa eko znanja, povećano učešće građana u donošenju ekoloških odluka i jačanje organizovanosti opštinskih organa koji se bave ekologijom.

Značaj Ekoloških dana Bora u promociji borske sredine prezentovao je Vladimir Vasić, član DMI. Ove godine obeležiće se više od 30 datuma. Najznačajniji su: 22. maj, Svetski dan zaštite biodiverziteta, 5. jun, Dan zaštite životne sredine zbog naučnog skupa EKOIST 2014., 12. avgust, Dan mladih zbog ekokampa MORIEK i 10. novembar, Dan nauke koji se obeležava velikim karavanom-festivalom nauke.

Nataša Randjelović, direktor OŠ „Dušan Radović“ i dugodišnji organizator ekoloških projekata, predstavila je „Zeleni paket“ u Srbiji, multimedijalni obrazovni program namenjen nastavnicima i učenicima starijih razreda osnovnih škola. Zeleni paket je fokusiran na zaštitu životne sredine i održivi razvoj i uključuje čitav niz obrazovnih materijala, kao što su priručnik za nastavnike sa planom predavanja po lekcijama i radne stranice za učenike, zbirku obrazovnih filmova, interaktivni CD sa dodatnim informacijama i dilema igru. Zeleni paket stavlja akcenat na formiranje novih vrednosti kod učenika i promenu ponašanja u školi, kod kuće i u društvu, a ne samo na akumuliranje znanja.

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !