);

RADIONICA: „Promovisanje novih ekoloških lemova u rumunsko-srpskoj prekograničnoj oblasti“

Bor, 2. jul

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST  Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKA UNIJA
VLADA RUMUNIJE
VLADA RUMUNIJE
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Strukturni fondovi 2007-2013
Strukturni fondovi 2007-2013
ECOSOLDER
ECOSOLDER

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: S.R.

Radionica pod nazivom: „Promovisanje novih ekoloških lemova u rumunsko-srpskoj prekograničnoj oblasti“ se održala 1. jula 2014. godine u hotelu Albo u Boru u organizaciji Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, a u u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija i projekta ECOSOLDER: „Promocija novih ekoloških legura za lemeljenje, na bazi obojenih metala iz ruda rumunsko-srpske prekogranične oblasti“.

Program rada radionice uključio je sledeći dnevni red:

10:00-11:00 Registracija učesnika

11:00-12:00 Prva radna sesija sa radovima:

–         Otvaranje radionice

–         O projektu ECOSOLDER i aktuelno stanje na projektu, Ana Kostov, IRM Bor

–         Eksperimenti za inovativne procese: frikciono lemljenje (FSS), lasersko lemljenje, električno lemljenje i zavarivanje, Victor Verbitchi, Radu Cojocaru, Cristian Ciuca, Aurel Valentin Birdeanu, Lia Nicoleta Botila, ISIM Temišvar

–         Svojstva nekih lakotopivih ekoloških lemnih legura, Aleksandra Milosavljević, Ana Kostov, Radiša Todorović, IRM Bor

–         Tvrdo lemljenje, spoj čelik-tvrdi metal, Miroslav Đorđević, Martenziit doo Bor

12:00-12:30 Pauza za kafu

12:30-13:30 Druga radna sesija sa radovima:

–         Istraživanje u cilju dobijanja ekoloških šipki za duboko zavarivanje, Emilia

Binchiciu, Horia Binchiciu, S.C. SUDOTIM AS S.R.L. Temišvar

–         Obezbeđenje kvaliteta u zavarivanju i ispitivanja bez razaranja statorskog prstena spiralnog kućišta Frensisove turbine u ATB FOD Bor, Dejan Ilić,Jovan Krstić, ATB FOD Bor

–         Ventilacija proizvodnih hala livnica i laboratorija, Sande Lekovski, Dragan Fjodorov, Admetal Bor

13:30-14:00 Diskusija, zaključci i medijska kampanja

14:00-15:30 Ručak

15:30-16:00 Zatvaranje radionice

Učesnici na radionici su pored Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor i:

–        Nacionalni istraživačko razvojni Institut za zavarivanje i ispitivanje materijala ISIM Temišvar, Rumunija, vodeći partner na projektu ECOSOLDER

kao i sledeće firme:

–        S.C. SUDOTIM AS S.R.L. Temišvar, Rumunija

–        ATB FOD Bor, Srbija

–        Martenziit doo Bor, Srbija

–        Admetal Bor, Srbija

U okviru radionice predstavljeni su dosadašnji ostvareni rezultati na projektu ECOSOLDER koji se finansira od strane Evropske Unije (EU) u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA) i sufinansira od strane država učesnica programa, a u okviru prioritetne ose 1: Ekonomski i društveni razvoj; Mera 1.4: Podrška povećanju istraživačko-razvojnog nivoa i inovacije u pograničnom regionu.

Osnovni cilj radionice je da se prikažu rezultati koji će omogućiti povećanje opšte konkurentnosti privrede u graničnoj oblasti i povezivanje istraživačko-razvojnih i naučnih institucija sa malim i srednjim preduzećima. Iz tih razloga na radionici su svoje rezultate, pored učesnika na projektu instituta ISIM i IRM, predstavile i 4 privatne firme (1 iz Rumunije i 3 iz Srbije).

Značaj dobijenih i prikazanih rezultata ogleda se u proširenju asortimana i pronalaženju specifičnih tehnoloških rešenja za dobijanje lemova koji mogu biti konkurentni u prekograničnom regionu, ali i na svetskom tržištu.

Pored toga, jedan od važnijih prikazanih aspekata je i ekološki, obzirom da se istražuju lemne legure koje ne sadrže nikakve toksične elemente za razliku od postojećih lemnih legura koje danas imaju široku upotrebu, ali sadrže olovo, kadmijum, i dr. toksične materije. Legure koje se ispitiju i istražuju su svakako skuplje u odnosu na one koje sadrže na primer olovo, ali je njihova viša cena opravdana potrebom postizanja određenih svojstava i zadovoljavanjem postojećih važećih direktiva za zaštitu životne sredine u okviru EU.

Takođe, dobijeni rezultati bi trebalo da doprinesu i poboljšanju kvaliteta života uopšte u pograničnoj oblasti time što će se uticati na stvaranje podloga za otvaranje više radnih mesta u rudarskom sektoru, u metalurgiji i industriji koja će se bazirati na razvoju specijalnih legura koje će se koristiti za lemljenje i zavarivanje u rumunsko-srpskom pograničnom regionu.

Novi ekološki materijali predstavljali bi jedan od tehničkih rešenja za ekonomski razvoj prekograničnog regiona.

Program prekogranicne saradnje

Оставите одговор