);
Breaking News

REC u Boru

Bor, Beograd, 15.03.2017.

Predstavnici kancelarije Regionalnog centra za životnu sredinu za centralnu i Istočnu Evropu posetili su 13. marta 2017. konzorcijum OCD iz Bora koje deluju u oblasti životne sredine. REK je glavni nosilac programa CSOnnect koji finansijski podržava švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju SIDA.

Program CSOnnect u Boru realizuje konzorcijum u kome je vodeća organizacije Društvo mladih istraživača a partneri Građanska čitaonica Evropa, Pokret Village i Asocijacija za razvoj Bora.


Razgovarano je o realizaciji Akcionog plana realizacije programa CSOnnect u Boru i o mogućnostima da REC kroz poseban program HELP DESK pruži dodatnu pomoć u programskom i organizacionom jačanju OCD koje u Boru deluju u oblasti životne sredine.

Pored organizovanja različitih obuka, pomoći u povećanju vidljivosti ekoloških OCD i većoj dostupnosti izvorima sredstava, dogovorena je jedna veća zajednička konferencija početkom juna na kojoj bi se govorilo o evropskim ekološkim standardima, toku pregovora sa EU o Poglavlju 27 i potrebama i mogućnostima primene evropskih ekoloških standarda u borskoj sredini.

Posebno je potrebno uzeti aktivno učešće u procesu procene uticaja na životnu sredinu u različitim fazama projektovanja i eksploatacije mineralnih sirovina, bilo u postojećim ili pri otvaranju novih rudarskih pogona koje najavljuju strane multinacionalne kompanije na prostoru istočne Srbije.


Gosti su obišli i Borsku reku i stari površinski kop u Boru.

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !