O nama

Rezervišite blagovremeno svoj termin!

Medija centar je idealno mesto  za Vaše:
·         konferencije za novinare
·         organizacije poseta na terenu
·         seminare, okrugle stolove, poslovne i stručne skupove do 50 mesta
·         prezentacije
·         promocije i dr

Medija centar ima salu za press konferencije, produkcioni blok i internet kafe.

Media centar Bor 1

Sala za press konferencije kapaciteta 50 mesta za sedenje omogućava korisnicima, gostima i novinarima sve savremene mogućnosti i mehanizme za efikasan rad. Sala ima opremu za simultani prevod, projektor,  audio opremu i druge potrebne sadržaje. Prostor je klimatizovan.

Produkcioni blok omogućava tehničku podršku korisnicima Medija centra i novinarima za efikasan i kvalitetan rad: video kamere, foto aparati, mikrofoni i drugi uređaji za snimanje zvuka, montažna jedinica, računari, internet.

Media centar Bor 2

Korisnicima Medija centra na raspolaganju je i internet kafe u kojem novinari mogu poslati svoje izveštaje, kontaktirati redakcije i osvežiti se u društvu kolega.

Asistencija stranim novinarima
Medija centar omogućava posebne usluge stranim novinarima koji izveštavaju sa prostora istočne Srbije:
·         prevodilačke usluge
·         prevoz ekipe
·         predlaganje aktuelnih tema
·         kontakt sa sagovornicima
·         dodatne tehničke usluge

Slanje obaveštenja, saopštenja i sl

Putem mejling liste Medija centra – koja obuhvata oko 5.000 adresa medija, nevladinih organizacija, vladinih kancelarija, obrazovnih institucija i pojedinaca koji se interesuju za medije i rad Medija centra – možete distribuirati svoja obaveštenja, saopštenja, kao i najave raznih aktivnosti na srpskom, engleskom, nemačkom, francuskom i romskom jeziku korisnicima iz zemlje, regiona i širom sveta.

MEDIJA CENTAR – REKLAME

·         brendiranje panoa u centalnom delu Sale za konferencije logotipom oglašivača
·         postavljenja bannera na sajt Medija centra
·         postavljenja oglasa na sajt Medija centra

KREATIVNA IZRADA I DISTRIBUCIJA

·         Audio produkcija – izrada i distribucija audio programa, intervjua, priloga, reklama, itd.
·         TV produkcija – izrada i distribucija TV priloga, intervjua, namenskih filmova, reklamnih spotova, itd.
·         Reklamiranje – mogucnost stavljanja reklama u okviru emisija produciranih u Medija centru

ORGANIZOVANJE SEMINARA,STRUČNIH I POSLOVNIH SKUPOVA, OKRUGLIH STOLOVA …

·         obaveštavanje i pozivanje učesnika i gostiju prema zahtevu klijenta
·         usluge simultanog prevoda na više jezika
·         izrada kompletnog transkrtipta na više jezika
·         distrubucija transkripta elektronskim putem prema zahtevu klijenta
·         distribucija transkripta na e mail adrese iz baze podataka Medija centra koja broji 5.000 adresa
·         objavljivanje ilustrovanog detaljnog izveštaja sa transkriptom na internet prezentaciji Medija centra
·         Audio i video snimanje celog toka događaja
·         Korišćenje svih kapaciteta Sale za konferencije, Produkcionog bloka i Internet kafea

ORGANIZOVANJE POSETA NOVINARA I KONFERENCIJA ZA NOVINARE NA TERENU

·         obaveštavanje i pozivanje novinara
·         obaveštavanje i pozivanje učesnika i gostiju prema zahtevu klijenta
·         usluge simultanog prevoda na više jezika
·         izrada kompletnog transkrtipta na više jezika
·         distrubucija transkripta elektronskim putem prema zahtevu klijenta
·         distribucija transkripta na e mail adrese iz baze podataka Medija centra koja broji 5.000 adresa
·         objavljivanje ilustrovanog detaljnog izveštaja sa transkriptom na internet prezentaciji Medija centra
·         Audio i video snimanje celog toka konferencije

ORGANIZOVANJE PRESS KONFERENCIJA

·         obaveštavanje i pozivanje novinara
·         obaveštavanje i pozivanje učesnika i gostiju prema zahtevu klijenta
·         usluge simultanog prevoda na pet jezika
·         izrada kompletnog transkrtipta na pet jezika
·         distrubucija transkripta elektronskim putem prema zahtevu klijenta
·         distribucija transkripta na e mail adrese iz baze podataka Medija centra koja broji 5.000 adresa
·         objavljivanje ilustrovanog detaljnog izveštaja sa transkriptom na internet prezentaciji Medija centra
·         Audio i video snimanje celog toka konferencije
·         Korišćenje svih kapaciteta Sale za konferencije, Produkcionog bloka i Internet kafea

Učlanite se u Medija centar i ostvarite niz pogodnosti:

Individualni član

Individualnim članovima Medija centar nudi: prostor za predstavljanje biografije individualnog člana (novinara i prevodioca) na sajtu Medija centra i kontakta, prednost u obaveštavanju i pozivanju na događaje Medija centra, učešće u projektima Medija centra, popusti i druge privilegije koje Medija centar ima kod svojih partnera. Godišnju pretplatu na Borske novine.

Članarina: 1.000,00 din

Korporativni član

Član Medija centra može biti i pravno lice bez obzira da li se radi o instituciji, nevladinoj organizaciji, medijskoj kompaniji ili nekom drugom poslovnom subjektu. Korporativni član ima pravo na postavljanje banera na internet prezentaciji Medija centra pod linkom – linkovi, prostor za objavljivanje informacije od značaja za korporativnog člana u delu vesti i prednost prilikom rezervacije termina za Salu za konferencije. Korporativni član ima pravo na popust od 10% na sve usluge Medija centra i Borskih novina.

Članarina: 5.000,00 din

Zlatni članovi

Zlatni članovi su sva fizička i pravna lica koja suštinski pomažu rad Medija centra i njegovih članova u cilju harmonizacije i unapređenja društvenih i ekonomskih odnosa i razvoja demokratije. Zlatni članovi imaju pravo na besplatan pristup bazama podataka, PR podršku Medija centra i prostor za isticanje reklamnog banera na svim stranicama internet prezentacije Medija centra. Zlatnim članovima pripada i paket od 20 časova korišćenja prostora Medija centra na godišnjem nivou i reklamnog prostora u Borskim novinama.

Članarina: 10.000,00 din

Članarina je na mesečnom nivou bez uračunatog PDV-a 18%

IZNAJMLJIVANJE SALE DO 18,00

Period
1 sat / 4.000,00 Din.
do 2 sata / 6.000,00 Din.
do 4 sata/ 10.000,00 Din.
do 6 sati/16.000,00 Din.
dan/20.000,00 Din.

IZNAJMLJIVANJE SALE OD 18,00

Period
1 sat/4.800,00 Din.
do 2 sata/8.000,00 Din.
do 4 sata/12.000,00 Din.
do 6 sati/18.000,00 Din.

IZNAJMLJIVANJE OPREME

RACUNARA/2.000,00 Din.
LCD projektor/4.000,00 Din.
KAMERA/12.000,00 Din.

C E N O V N I K –  OGLAŠAVANJA

u NEDELJNIKU BORSKE NOVINE  i listu TIMOČKI BORAC

Zadnja strana 31 x 21 cm (bez margina), dve   10.000,00
Polovina zadnje strane……………………………      5.500,00
Četvrtina zadnje strane…………………………..       3.500,00
Unutrašnja strana, c/b……………………………      8.000,00
Polovina………………………………………………      4.000,00
Četvrtina………………………………………………     2.500,00
Mali oglas, prva strana bez logotipa…………..        700,00
Mali oglas, prva strana, sa logom………………     1.000,00
Mali oglas unutrašnje strane…………………….         500,00
Rokovi za slanje oglasa: 30. (31.) i 14. u mesecu. Ako se pada u subotu ili nedelju, pomera se za jedan dan.

U cene nije uračunat PDV 18%

S poštovanjem,

Mr sc Zvonko Damnjanović, dipl.ing.

U Boru, 20.03.2009.

Medija centar je pravo mesto za Vašu promociju i reklamu – Neka ceo svet cuje za Vas.

Kralja Petra I 23   TRŽNI CENTAR KOCKA

E-mail: mc@kcbor.net

Tel: +381 30 444 280

Mob: 060/444-280-0, 060/444-280-4, 060/444-280-5

Share

Ostavite odgovor