Čiji su objekti izgrađeni samodoprinosom?

samodoprinos sU vreme ubrzane privatizacije nekih od objekata u Boru, koji su ranijih godina izgrađeni od ličnih sredstava građana, samodoprinosom ili preko posebnih fondova, Grupa 55 pokreće inicijativu i traži od lokalne samouprave da preuzme mere u cilju zaštite imovinskih prava građana.

Naime, neki od glavnih objekata društvenog standarda u Boru, izgrađeni su ranijih godina u celosti ili delimično ličnim sredstvima građana – radnika i penzionera koji su putem samodoprinosa izdvajali sredstva iz neto ličnih dohodaka ( 1,5% u prvom petogodišnjem samodoprinosu, 2% u drugom, trećem i četvrtom, takođe petogodišnjim  samodoprinosima, i 1% preko SIZ – a snabdevanja za izgradnju objekata za bolje snabdevanje grada ).

Tako su izgrađeni Sportski centar Bor, Dečje odmaralište na Savači, rekonstruisana kupatila i ambulanta u Brestovačkoj banji, izgrađen Dom zdravlja u Boru, Penzionerski dom u Boru, osnovna škola “ 3. oktobar „, fiskulturne sale u školama, dečja obdaništa, muzička škola, gimnazija, adaptirane sve srednje škole, vodovodi, telefonske veze, putevi, škole, ambulante i domovi kulture u selima, izgrađena industrijska pekara u Boru, skladište i hladnjače za robne rezerve, neke samoposluge, učešće u zajedničkoj izgradnji aerodroma i TV studija.

Da bi se zaštitila ova ogromna imovina koja pripada građanima, sredstva od njihove eventualne prodaje ne smeju otići iz Bora. Iz tog razloga ne treba ubrzavati ili oročavati vreme eventualne prodaje, već pripremiti programe kojima će se obezbediti ulaganje sredstava dobijenih prodajom u objektu koji će svojim sadržajem omogućiti novo zapošljavanje mladih ljudi, ili rešiti neke od najurgentnijih komunalnih problema. Ovo s razlogom što su sredstva za izgradnju navedenih objekata izdvajana odlukama na referendumu te se o njima moraju pitati građani koji su ih izdvajali. Stoga tražimo da lokalna samouprava formira stručno telo koje će ozbiljno izučiti ovu tematiku, predložiti programe i inicirati da Vlada RS izmeni odnos podele sredstava kod prodaje ovakvih objekata u tom smislu da celokupna sredstva ostani opštini.

Ukoliko lokalna samouprava ne preduzme mere u ovom pravcu, Grupa 55 će pokrenuti spor pred domaćim i međunarodnim sudovima, zatražiti zaštitu privatne svojine građana i pokrenuti akciju formiranja udruženja građana koji su ulagali sredstva.

Grupa 55

Share

Ostavite odgovor