Od danas povezivanje staža

Izvor: Blic On Line Autor: Jelena Aleksić

bg-salterPočinje prijavljivanje za državni kredit

Poslodavci koji u poslednjih pet godina nisu uplaćivali radnicima doprinose od danas mogu da počnu sa prijavom za dobijanje kredita od države kojim će radni staž biti povezan za oko 100.000 ljudi, saznaje „Blic“. Svoj potpis na konačno uputstvo o povezivanju staža juče su stavili ministarka finansija Diana Dragutinović i ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić.
Prva adresa na koju treba da se obrate sva preduzeća je filijala Uprave za trezor Stari grad gde podnose zahtev za državnu pomoć. Koliko će biti takvih zahteva i dalje je nepoznanica.
– Tek sada, kad počnu da se prijavljuju, znaćemo koliko je u stvari tih firmi. Ranije procene su bile da ih je između 30.000 i 40.000 da bi država mogla povezati staž za oko 100.000 ljudi – kaže za „Blic“ pomoćnik ministra rada i socijalne politike Radmila Bukumirić-Katić.
Čim se završi sa procenom da li firma ima pravo da bude u grupi onih čijim će bivšim i sadašnjim zaposlenima država povezati staž i utvrdi se tačan dug po tom osnovu, firma će potpisati ugovor o zajmu. S druge strane, pečat će staviti Ministarstvo finansija, a novac koji od države dobijaju kompanije zapravo je pozajmica koju treba da vrate u naredne četiri godine. Kamata će biti 8,5 odsto godišnje sa grejs periodom od godinu dana. Država će novac automatski uplatiti na račun PIO fonda.
Na pitanje do kada poslodavci mogu da se prijave za državnu pomoć, naša sagovornica odgovara:
– Nema roka za prijavljivanje, ali će se u narednom periodu postaviti granice. Među državnim institucijama je dogovoreno da se ne sme odugovlačiti sa procedurama kako bi konačno radnicima staž bio povezan u što kraćem roku.
Inače, država će povezivati staž za sve one kojima doprinosi nisu uplaćivani od 1. januara 2004. godine do 30. juna 2009. godine.
Pomoć Vlade biće omogućena privrednom društvu koje posluje uz većinski državni kapital, preduzeću koje se nalazi u postupku pripreme za privatizaciju, subjektu privatizacije koji se nalazi u postupku privatizacije, subjektu privatizacije kod kojeg je zaključen ugovor o prodaji kapitala, bez obzira na to da li se nalazi u postupku kontrole.
Ukoliko se dogodi da kompanija ima pravo na kredit, a ne zaključi ugovor sa Ministarstvom finansija, radnici ovu firmu treba da tuže.
– Onda će sud doneti presudu o naplati duga, a firma će morati da prodajom imovine nadoknadi ono što je bila njena obaveza – poručuje Bukumirić-Katić.

Procedura za firme
1 Dostavlja zahtev Upravi za trezor, Filijala Stari grad
2 Posle dobijanja Potvrde, priprema obračun poreza i doprinosa za period za koji se vrši povezivanje staža
3 Po sačinjavanju obračuna, popunjava prijavu M- 4
4 Nadležnoj filijali Fonda PIO dostavlja kopiju Potvrde i obrasca
5 Nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavlja kopiju Potvrde Posle usaglašavanja stanja sa Poreskom upravom potpisuje Zapisnik
6 Pribavlja sredstvo obezbeđenja naplate
7 Obezbeđuje dokaz o izvršenom upisu hipoteke
8 Zaključuje ugovor o jemstvu
9 Pribavlja obrazac OP, karton deponovanih potpisa

Garancije za zajam

Da bi dobila kredit, firma mora garantovati da će ovaj novac i vratiti. U uputstvu u koje je „Blic“ imao uvid navodi se da sredstva obezbeđenja mogu biti:
– hipoteka na nepokretnosti privrednog subjekta, čija vrednost ne može biti manja od 150 odsto visine duga
– trasirana menica avalirana od strane poslovne banke
– jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine, čija vrednost ne može biti manja od 150 odsto visine duga.

Share

Ostavite odgovor