Opštini je potrebna GIS tehnologija

gisday sU organizaciji Društva mladih istraživača, Kancelarije SO Bor za zaštitu životne sredine, GRUPE 55, Tehničkog fakulteta i Kompjuter centra Bor, a u okviru programa „Ekološki dani Bora 2009.“ – Obeležavanje Svetskog dana GIS, održana je prezentacija o primeni GIS tehnologije u razvoju opštine Bor, a posebno u zaštiti životne sredine. Prezentaciju je održao mr Zvonko Damnjanović, asistent na Tehnučkom fakultetu Bor.

Zvonko DamnjanovicTribina GIS

Na osnovu prezentacija i rasprave učesnika, formulisane su određene inicijative i zakljuci koji će biti upućeni organima lokalne samouprave i drugim zainteresovanim subjektima:

1. Učesnici skupa smatraju da u opštini Bor postoje s jedne strane, izrazite potrebe za primenom GIS tehnologije u daljem razvoju lokalne zajednice, posebno u nekim oblastima kao što je prostorno planiranje, zaštita životne sredine, infrastruktura, turizam i dr., dok sa druge strane, postoje brojne mogućnosti za brzi razvoj ove tehnologije ( naučno istraživačke i obrazovne institucije, privatna preuzeća, nevladine organizacije, brojni stručnjaci koji se bave razvojem informatike). Međutim rešavanje ovih urgentnih potreba razvoja primenom GIS tehnilogije ne uvažava se kao neohhodno, nužno i korisno, dok se mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju takođe ne sagledavaju dovoljno. Rezultat je da borska sredina u odnosu na brojne druge u Srbiji sve više zaostaje i u razvoju i u primeni savremenih informatičkih tehnologija.

2. Pokreće se inicijativa da organi lokalne samouprave formiraju stručno telo od predstavnika stučnih institucija i zainteresovanih subjekata koje će pratiti i predlagati rešenja za bržu primenu GIS tehnologije u u pojedinim oblastima i razvoju opštine u celini.

3. Potrebno je uspostaviti veze i upoznati se sa dosadašnjim iskustvima primene GIS-a u drugim opštinama (Kragujevac, Subotica, Zrenjanim i dr.), u Stalnoj konferenciji gradova i opština Srbije, inostrana iskustva, iskustva državnih organa i institucija i dr. kako bi se primanila najbolja praksa i brze uvodila GIS tehnologija u našoj sredini.

4. Neohodno je nastaviti sa informativnim i edukativnim aktivnostima usmerenim ka građanima, posebno mladima, kao bi ojačala svest o prednostima i mogućnostima GIS tehnologije u bržem razvoju borske sredine. U narednom periodu kroz program „Ekološki dani Bora“, pored obeležavanja Svetskog dana GIS, treba obraditi primenu GIS tehnologije za rešavanje različitih ekoloških problema. U školama, na Fakultetu, Centru za talente, NVO potrebno je pojačati sadržaje obrazovanja koji se odnose na mogućnosti primene GIS tehnologije u različitim oblastima.

5. Potrebno je u narednom periodu za razvoj i primenu GIS tehnologije, pored državnih i lokalnih budžetskih sredstava, više koristiti različite donatorske programe ( GTZ, IPA susedske programe, REC, BCIF i dr.)

Share

Ostavite odgovor