Zaključci GRUPE 55

samodoprinos sUdruženje građana “GRUPA 55“ organizovalo je 22.10.2009. javnu tribinu na temu „Čiji su objekti izgrađeni sredstvima građana – samodoprinosom“ sa ciljem da javnom raspravom i informisanjem građana, u vreme priprema za donošenje novog Zakona o javnoj svojini, svojini i drugim imovinskim pravima Republike Srbije, autonomnne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,  pokrene inicijative za zaštitu imovinskih prava građana i lokalne samouprave nad objektima izgrađenim sredstvima samodoprinosa, komunalnog doprinosa, izdvajanjem dnevnica i dobrovoljnim radnim akcijama.

Javna rasprava o nacrtu navedenog Zakona, obavljena je još krajem 2008. godine i o njoj građani Bora nisu bili informisani niti su predstavnici opštine aktivno učestvovali u javnoj raspravi, iako za opštinu Bor ovaj Zakon je od izuzetnog značaja  imajući u vidu činjenicu da su građani Bora više nego u mnogim drugim sredinama izdvajali lična sredstva za mnogobrojne objekte društvenog standarda.

Naime, u opštini Bor, počev od 1976. godine do 1991. kroz četiri samodoprinosa (tri petogodišnja za objekte društvenog standarda i jedan za snabdevanje stanovništva)  izgrađene su škole, sportske sale, dečje odmaralište, domovi kulture, Dom zdravlja,  penzionerski dom, rekonstrukcija Brestovačke banje, projekti za TV studio, aerodrom i dr., kao i brojni objekti infrastrukture u selima ( izdvajanjem 1,5% iz neto ličnih dohodaka u prvom petogodišnjem samodoprinosu, 2% u drugom i trećem samodoprinosu, i 1% za snabdevanje grada – izgradnja pekare, hladnjače za robne rezerve, prodajnih objekata – samoposluga, ribnjaka, tovilišta za krupnu stoku, sušare za lekovito bilje i dr.).

Pored izdvajanja iz neto zarada građana, u koja su bila uključena i primanja penzionera i prihodi poljoprivrednih gazdinstava, Bor je imao i tzv. komunalni doprinos koji je uveden na bruto zarade zaposlenih radnika od 1991. pa nadalje,  iz kojih sredstava su izgrađeni brojni objekti komunalne infrastrukture kao što su vrelovodi, vodosistemi i vodovodi, lokalni putevi, zgrada MUP i drugi. Pored ovih samodoprinosa i mesne zajednice sela imale su i svoje posebne samodoprinose za uređenje i izgradnju svojih naselja.

Na osnovu dostupne dokumentacije i rasprave učesnika tribine utvrđeni su sledeći:

ZAKLJUČCI

1. Obaveza lokalne samouprave je da formira posebnu radnu komisiju koja će biti sastavljena od poznavaoca razvoja opštine kroz navedene samodoprinose i predstavnika odgovarajućih stručnih službi lokalne samouprave – pravnika, ekonomista i dr. Ovo telo ne sme biti formirano po partijskom principu već prema zajedničkim interesima svih građana Bora, obzirom da su svi građani opštine Bor učestvovali svojim  sredstvima u izgradnji i razvoju opštine.

2. Obaveza ove radne komisije bi bila da odmah započne prikupljanje dokumentacije o svim ulaganjima iz navedenih sredstava samodoprinosa, komunalnog doprinosa kao i ulaganja iz budžetskih sredstava opštine Bor. Pored toga, potrebno je prikupiti dokumentaciju o ulaganjima i izvan teritorije opštine Bor (turistička odmarališta, spomenici kulture, infrastruktura i dr.)

3. Pre nego što Vlada Republike Srbije usvoji predlog Zakona o javnoj svojini, svojini i drugim imovinskim pravima Republike Srbije, autonomnne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, neophodno je da građani Bora preko sredstava javnog informisanja budu informisani o predloženim mogućnostima povraćaja imovine iz državnog vlasništva u vlasništvo lokalne samoprave, javnih ustanova i javnih preduzeća, pogotovu objekata koji su izgrađeni sredstvima građana.

4. Kada predlog navedenog Zakona bude poslat Narodnoj skupštini na usvajanje, potrebno je izučiti ponuđena rešenja u odnosu na ustavna prava građana na ličnu svojinu i ukoliko je potrebno predložiti poslaničkim grupama da podnesu neophodne amandmane.

5. Kada navedeni Zakon bude usvojen, radna komisija treba da predloži a odgovarajući organ lokalne samouprave usvoji, klasifikaciju javne i ostale svojine lokalne samouprave obzirom na različite načine upravljanja, ustupanja na korišćenje i zaštite ovih oblika svojine.

6. Udruženje građana za razvoj lokalne zajednice GRUPA 55 i učesnici tribine smatraju da je interes građana i lokalne samouprave da se što pre reši imovinski status mnogobrojnih objekata kako bi se povećala odgovornost korisnika i držaoca imovine za održavanje ovih objekata i u slučajevima privatizacije, likvidacije i stečaja zaštitili interesi građana čijim su sredstvima ovi objekti građeni.

Udruženje građana za razvoj lokalne zajednice
GRUPA 55 BOR

Share

Ostavite odgovor