У БОРСКОМ ОКРУГУ ПРИВАТИЗОВАНО 41 ПРЕДУЗЕЋЕ

Извор: Агенција за приватизацију

У досадашњем процесу приватизације, на подручју Борског округа, приватизована су укупно 41 предузећа. Од поменутог броја, методом Јавне аукције приватизовано је 39, а методом Јавног тендера 2 предузећа и то: РТБ Бор – Група, Бор (два пута продаван: 05.03.2007. и 07.02.2008. године) и Холдинг «Индустрија хемијских производа Прахово» а.д. у реструктурирању, Неготин.

Остварена цена, од продаје предузећа продарих на аукцијама, износи 9.926.000 евра, док је од продаје предузећа продатих на тендеру остварена цена од 5.000.000 евра. Укупан приход, остварен од продаје предузећа на подручју Борског округа, износи 14.926.000 евра.

Поред постигнуте купопродајне цене, већински власници су се обавезали на инвестирање у основна средства, у укупној вредности од 24.771.000 евра, односно 4.771.000 евра, за предузећа продата на аукцијама и 20.000.000 евра, за предузећа продата на тендеру.

Поменутим продајама, предузећа из Борског округа добила су купце, правна и физичка лица из Србије, али и Аустрије, Швајцарске, Румуније, Холандије и Грчке.

Због непоштовања уговорних обавеза, Агенција за приватизацију, раскинула је уговоре у 10 предузећа.

Поред наведеног, још 7 предузећа са подручја Борског округа, у наредном периоду, очекује продају и нове власнике у процесу приватизације. У питању су предузећа: Рударско-Топионичарски Басен Бор-Група, Јавна установа Ветеринарска станица «Мајданпек», РТБ Бор-Група, Рудник бакра Мајданпек ДОО, Рударско Топионичарски Басен Бор-Група, Рудници бакра Бор ДОО, Друштвено предузеће «Млекара» са п.о. (Неготин), Рударско Топионичарски Басен Бор Група Топионица и рафинација бакра Бор д.о.о. и РТБ Бор-Група Индустрија за прераду Мајданпек д.о.о. у реструктурирању.

Share

Ostavite odgovor