Dobro razmisliti pre učlanjenja u penzijske fondove

Preuzeto: Blic On line

Upozorenje stručnjaka Hipo Alpe – Adrija Banke

Penzijski fondovi su sve popularniji, ali zainteresovani za učlanjivanje moraju dobro da se informišu. Prvi korak predstavlja prikupljanje informacija o različitim penzijskim fondoviama  radi izbora fonda. Prospekt i skraćeni prospekt su dokumenta u kojima se, uz saglasnost Narodne banke Srbije, mogu naći bitne informacije o fondu i društvu koje upravlja tim fondom. Društva za upravljanje je odgovorno za tačnost i ažurnost prospekta. Drugi korak je potpisivanje ugovora o članstvu i izjave o potpunom razumevanju prospekta i svih naknada koje će biti naplaćene. Potpisivanjem ugovora član se obavezuje na uplate. Te uplate ne mogu biti niže od propisanog minimuma.
Kao što im ime kaže, dobrovoljni penzijski fondovi nisu obavezne institucije i član sam odlučuje koliko će isplaćivati, s tim čto svaki fond ima donju granicu (minimum) za doprinose. Iznos uplate precizira se ugovorom o članstvu. Ugovorom o članstvu precizira se i učestalost uplaćivanja. Obično se radi o mesečnom intervalu.
Ako član prestane da uplaćuje doprinose, članstvo ne prestaje i član će i u tom slučaju moći da nakon navršene 53 godine života raspolaže svojim akumuliranim sredstvima.
Važno je znati koje troškove snosi član fonda. Zakon ograničava naknadu prilikom uplate penzijskih doprinosa na najviše tri odsto vrednosti uplate i godišnju naknadu za upravljanje fondom na najviše dva odsto neto imovine fonda.
Koji su rizici štednje u penzijskim fondovima? Članovi fonda snose rizik  ulaganja! Međutim, taj rizik trebalo bi da bude nizak, s obzirom na to da se penzijski doprinosi ulažu u najlikvidnije i najkvalitetnije domaće i inostrane hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente i domaće nekretnine.

Rade Šević

Share

Ostavite odgovor