);
Breaking News

PREDSEDNIČE VLADE, SPASITE BORSKI PARK-MUZEJ OD OPŠTINSKE VLASTI!

Pismo Miroslava Pajića  i Timočke zelene stranke premijeru Mirku Cvetkoviću

Vladi Republike Srbije,
predsedniku Mirku Cvetkoviću,

Zahtev  da Vlada Republike Srbije preuzme dalju brigu o Park-Muzeju rudarstva i metalurgije u Boru i o samom Muzeju kao jedinstvenoj celini, jer je izložen čudnoj nebrizi i devastiranju.

Rankic BorLjubinka JelicMiroslav Pajic

Prinuđeni smo, gospodine predsedniče Vlade, da se i Vama obratimo, kako bi smo  uz Vašu pomoć sačuvali Park-muzej u gradu Boru od dalje degradacije i praktičnog uništavanja osnovne ideje, koja je sa ovim i ovakvim arhitektonskim i kulturološkim celovitim rešenjem muzeja i u zatvorenom i u otvorenom prostoru ostvarena do sada u Boru, a koja se već godinu dana uporno devastira od strane uske grupe ljudi i to na potpuno neprihvatljiv i nezakonit način. Kako niko adekvatno ne reaguje na naše razložne zahteve da se sve ovo spreči, prinuđeni smo da se i Vama obratimo.

Ovakvom zagađenom industrijskom gradu, kakav je Bor, svakako da nedostaju gradski parkovi kao zelene tampon zone prema industrijskim postrojenjima koja su praktično uz sam prostor urbane zone grada, odnosno njegovih stambenih naselja. Od upravo toga se pošlo kada je pre gotovo 15 godina počela da se realizuje ideja o centralnom gradskom parku koji bi ujedno bio i PARK-MUZEJ, jer je u neposrednoj blizini Muzeja u zatvorenom prostoru (u delu Doma kulture)  koji ima i vrlo specifičnu postavku istorijata rudarstva i metalurgije čitavog regiona istočne Srbije, što ga čini jedinstvenim u državi Srbiji i svrstava se u TEHNIČKE MUZEJE.

Ideja je potekla od entuzijasta i vizionara iz našeg grada i bila je da Muzej rudarstva i metalurgije (kakav mu je zvaničan naziv) dobije i izložbeni prostor i na otvorenom, i to odmah u dodiru sa postavkom Muzeja u zatvorenom prostoru, što poseduju retki muzeji u svetu.

Projekat raspoređivanja rudarskih mašina većeg gabarita i manjih metalurških postorjenja i agregata uradio je 1997.  Institut za bakar u Boru i arhitektonski je urađen u vidu elaborata, sa opisom osnovne ideje i njenog konciznog obrazloženja, a odobrila ga je Skupština opštine. On je najvećim delom i realizovan sredstvima SO Bor, ali i donacijom RTB-a Bor u vidu rudarskih mašina i metalurških postrojenja (manjeg gabarita) koje su bile zgodne za izlaganje, a RASHODOVANE u RTB-u Bor.

Sve navedeno bila je logična podrška osnovnoj ideji već navedenih entuzijasta i sve je šire prihvaćeno od građana, a posebno mlađeg uzrasta, odnosno dece, koja se tamo igraju. Česti su i gosti sa strane, koji sve to što je izloženo od rudarskih mašina i metalurških postrojenja često  obiđu obrnutim redom – prvo vide postavku na otvorenom, a potom i u zatvorenom prostoru, kao što je to slučaj i sa  Vojnim Muzejem na Kalemegdanu, sa kojim postoji gotovo analogija.

U međuvremenu je u SO Bor (među prvima u državi Srbiji) usvojen i lokalni ekološki akcioni plan (na koji je lokalna samouprava i zakonski obavezna da ga ima) tzv. „LEAP“, kojim je takođe potvrđena i verifikovana već izložena koncepcija centralnog gradskog parka (PARK-MUZEJA) kao zaštitne zelene tampon zone.

Sve navedeno je bila dalja logična podrška osnovnoj ideji za fazno realizovanje i PARK-MUZEJA rudarske i metalurške opreme 20-og veka koja je povučena iz upotrebe, a zgodna je za prezentaciju. Svi potezi izvršne vlasti u SO Bor su takvi da bi ih svaki stanovnik ovog grada ( kao razuman čovek ) potpuno razumeo i podržao, ali se od svega na volšeban način počelo da odustaje i da vuku potpuno nelogični potezi, neprihvatljivi i nezakoniti, zbog kojih smo bili prinuđeni da burno reagujemo kod viših instanci, i to uglavnom zbog toga što je u SO Bor (oba dosadašnja gradonačelnika) ispoljeno potpuno nerazumevanje i čak ignorisanje naših, i zahteva  Muzeja rudarstva i metalurgije.

Odeljenje za urbanizam SO Bor je čudnim, a potpuno nezakonitim KONKURSOM, omogućilo da se na obodnom delu centralnog gradskog parka, koji je ujedno i Park-muzej, za lokale male privrede otkupe parcele po neverovatno povoljnim uslovima, t j. po izuzetno niskoj ceni na 99 godina. Cena je niža od zakupa za grobno mesto u delu Gradskog groblja, što samo po sebi ukazuje da je po sredi neka vrlo čudna manipulacija ekskluzivnim pravima koje Odeljenje za urbanizam SO Bor ima kod „dodele“ gradskog građevinskog zemljišta.

Zbog svega toga bili smo prinuđeni da Vam se i ovako obratimo, da se lično i Vi angažujete  da Vlada ove države preuzme dalju brigu o Park muzeju, jer je to deo Muzeja rudarstva i metalurgije koji je po postavci jedinstven u našoj zemlji.

Nama je zapravo želja da ovaj muzej dobije rang kakav trenutno ima Vojni muzej na Kalemegdanu u Beogradu ili Vazduhoplovni muzej u Surčinu, pa i aranđelovački muzej „Mermer i zvuci“, jer svi oni mogu i moraju da imaju isti društveni značaj, pa i državnu brigu .

Sporni OGLAS i ostala aktva i predstavke dajemo u prilogu.
U Boru, 26.11.2009.
Predsednik Timočke zelene stranke,
Tomislav Pajić.
Smatrajući ovu inicijativu izuzetno oprvdanom, pridružujemo se Timočkoj zelenoj stranci. Za IO Ekološkog pokreta Bor, predsednik, Borka Petković.

park muzej

OVDE POGLEDAJTE KOMPLETNU KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV BRANISLAVA RANKIĆA, LJUBINKE JELIĆ i RADOMIRA RADOVIĆA – BELOG ZBOG SUMNJE DA DOPRINOSE UNIŠTENJU JEDINOG PARKA-MUZEJA RUDARSKE I METALURŠKE OPREME U SRBIJI, U  CENTRU BORA.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama