);

Program zapošljavanja mladih

Na osnovu Sporazuma Nacionalne službe za zapošljavanje i Međunarodne organizacije rada od 23.03.2009. godine

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE, FILIJALA BOR OBJAVLjUJE
JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA ZAPOŠLjAVANjA MLADIH

Program zapošljavanja mladih obuhvata skup nekoliko pojedinačnih programa koji imaju za cilj organizovanje obuka, odnosno zapošljavanje mladih sa evidencije nezaposlenih lica Filijale Bor. Za program mogu konkurisati:
nezaposleni koji su na dan 01.07.2009. godine imali navršenih 15, a manje od 30 godina starosti, registrovani na evidenciji nezaposlenih najmanje tri meseca pre prijavljivanja, sa I i II stepenom stručne spreme, sa ili bez radnog iskustva.
privredni subjekti i organizacije: u svim oblicima svojine, registrovani pre 01.01.2009. godine kod Agencije za privredne registre ili drugog nadležnog organa, izuzev državnih organa i organizacija, poljoprivrednih gazdinstava i fizičkih lica koja u vidu zanimanja obavljaju delatnost slobodne profesije;
institucije – organizatori obuka: registrovani za izvođenje obuka, koje su u mogućnosti da obezbede ndividualnu ili grupnu obuku zasnovanu na kompetencijama i kombinovanu sa minimumom praktičnog rada u realnom radnom okruženju.

Pojedinačni programi, od kojih svaki podrazumeva i dodatne uslove, su sledeći:
Obuka u instituciji – subvencija instituciji za izvođenje obuka i novčana pomoć polazniku u periodu od 3 do 6 meseci;
Obuka na radnom mestu – subvencija za organizovanje obuke u privrednom subjektu/organizaciji bez obaveze zadržavanja lica u radnom odnosu (osim za 10 i više polaznika), i novčana pomoć polazniku u periodu od 3 do 6 meseci;
Obuka kod poslodavca – subvencija za organizovanje obuke u okviru radnog vremena za novozaposleno lice za najmanje 3 meseca, sa mogućnošću obnavljanja na još 3 meseca;

Subvencija doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na teret poslodavca za novozaposleno lice (samo nakon nekog od programa obuke) u trajanju od 1 do 6 meseci, sa obavezom zadržavanja lica najmanje još toliko vremena;
Probni rad – subvencija poslodavcu za novozaposleno lice na probnom radu, u trajanju od najduže 30 radnih dana.

Privredni subjekti, organizacije i institucije koje zadovoljavaju uslove za učešće, mogu se prijaviti za više programa u isto vreme. Odluku o učešću u programu donosi direktor Filijale Bor Nacionalne službe za zapošljavanje, do utroška raspoloživih sredstava za ovu namenu.

Više informacija o kriterijumima za učešće i detaljima pojedinih programa, kao i prijave za učešće mogu se dobiiti u Filijali Bor Nacionalne službe za zapošljavanje na adresi 7. juli 29, 19210 Bor, odnosno putem telefona 030/453-126, ili putem email-a  bojanmarkovic@nsz.gov.rs

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !