Zapošljavanje mladih i migracije

Republički zavod za statistiku Srbije u saradnji sa Vladom Srbije, Međunarodnom organizacijom rada (ILO) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) je angažovan na projektu: “Zapošljavanje mladih i migracije”. Rezultati istraživanja će biti korišćeni za razvoj Nacionalne Strategije za zapošljavanje i Nacionalnog Akcionog Plana Republike Srbije za zaposlenost i migracije.

Glavni cilj ovog istraživanja jeste dobijanje podataka o tri osnovna kontingenta stanovništva: zaposlena, nezaposlena i neaktivna lica.

Molimo sve građane srpskog porekla (bez obzira na to da li poseduju državljanstvo Srbije) da popune upitnik na srpskom ili na engleskom jeziku. Obe verzije upitnika će biti raspoložive na veb sajtu Republičkog zavoda za statistiku .

Pristup upitnicima će biti omogućen preko banera na prvoj strani sajta od 7. 12. 2009.

Anketiranje počinje 07. 12. 2009. godine.

Zbog svega napred navedenog molimo da nam omogućite da putem vašeg medija o svemu ovome obavestimo naše građane u dijaspori i uspešno prikupimo podatke relevantne za izradu državne strategije za zapošljavanje mladih.

Unapred se zahvaljujemo na saradnji.

*        Pismo za građane (srpski)
*        Pismo za građane (engleski)

Kontakt osoba za detaljnije informacije:
Vladan Božanić, rukovodilac Grupe za Anketu o radnoj snazi
telefon: +381112412922 lok. 359; mob: +381631070139
e-mail: vladan.bozanic@stat.gov.rs

Share

Ostavite odgovor