Simić: Od 15. decembra samo hitni predmeti pred sudom

Preuzeto: Blic

Od 15. decembra do 15. januara 2010, zbog preseljenja sudova, postupaće se samo po hitnim predmetima. Pre svega pritvorskim, zatim po predlozima za određivanje privremenih mera u pojedinim predmetima kao što su porodični i radni sporovi koji su hitni po posebnim zakonima – rekao je Pomoćnik ministra pravde Vojkan Simić.

U toku pakovanje i obeležavanje predmeta u sudovima koji će biti preseljeni, a da će postupak selidbe biti veoma strog kako bi se izbegla mogućnost da se pojedini predmeti zagube. Simić je rekao da će selidba sudova u najvećem delu biti završena do kraja godine, a da će masovna selidba početi od 15. decembra.
Postavljeni vršioci dužnosti predsednika suda biće, kako je naveo, dužni, prema odredbama predloga novog sudskog poslovnika, da donesu privremeni raspored poslova za period od 1. do 15. januara 2010. koji će morati da objave 31. decembra i kojim će rasporediti sudije za postupanje po hitnim predmetima.
– Prva zakazana ročišta se mogu očekivati od 20. januara 2010. godine, dok bi od 1. februara zakazivanje trebalo da bude u punom kapacitetu – kazao je Simić.
On je rekao da će Zakon o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku (ZPP) omogućiti da u slučaju promene sastava veća, nakon reizbora sudija, glavna rasprava ne počinje iznova, već da se pročitaju zapisnici o izvedenim dokazima u prethonom postupku, uz prethodno izjašnjenje stranaka.

Share

Ostavite odgovor