Starosna granica za penzionisanje pomera se za šest meseci

Preuzeto: Blic

OD 1. JANUARA 2010

penzioneri-xStarosna granica za odlazak u penziju pomera se za šest meseci od 1. januara 2010. godine. Muškarci će tako odlaziti u penziju sa najmanje 64 i po godina života i 17 godina radnog staža, a žene sa 59 i po godina života i 17 godina staža.

U Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) podsećaju da oni koji ispunjavaju uslove da u penziju odu prema trenutno važećim starosnim granicama (64 godina za muškarce i 59 godina za žene, uz 18 godina radnog staža) radni odnos moraju da prekinu najkasnije 30. decembra, a zahtev za penzionisanje da podnesu 31. decembra.
„Oni kojima radni odnos prestane 31. decembra penzionisanje mogu zatražiti tek dan kasnije. U tom slučaju od 1. januara za njih će važiti novi uslovi za penzionisanje, a dok ih ne ispune, neće dobijati nikakva primanja“, rekla je direktorka sektora za informisanje u fondu PIO Jelica Timotijević.
Ona napominje da se pomeranje starosne granice ne odnosi na one koji žele da se penzionišu uz puni radni staž od 35 godina za žene i 40 za muškarce. Uz pun radni staž može se penzionisati sa najmanje 53 godine.

Share

Ostavite odgovor