DEKAN FAKULTETA KOLO VODI

Vremeplov: „Politika Ekspres“, 1988.

Kako su Borani živeli u 1987. godini: Na listi od 152 najbolje plaćenih, ni jednog rudara, uključujući i direktora „Jame“

DINAR_10_1981BOR, 23. – Zarada viđenih Borana česta su tema razgovora u gradu bakra. I zvanično i nezvanično pred kraj prošle godine ukazano je na visoke lične dohotke u RTB koji nisu rezultat rada. I nedavni štrajk borskih rudara pokazao je da je glavni uzrok nezadovoljstva – zarada. Rudari su zahtevali da im se januarska plata izjednači sa decembarskom jer je prosečno smanjena za 20 odsto. Taj zahtev nije ispunjen, niti se pritiscima i iznuđivanju popustilo, jama je završila prošlu godinu sa gubicima, tako da lični dohoci podležu zakonskim ograničenjima.

U opštinskoj upravi prihoda ovih dana je sačinjen spisak od 152 najplaćenija građanina Bora. Mirni duše neki su zaradili pravo malo bogatstvo,mada je reč o nekolicini koji su deo zarade ili celu zaradu ostvarili u inostranstvu. Takvih je 6 radnika inženjera, od kojih su dvojica primila i do dve (stare) milijarde u dinarima ili devizama.

Na listi najplaćenijih su profesori Tehničkog fakulteta od kojih je najveću zaradu imao dekan (prosek 694.594 dinara), zatim slede direktor Instituta za bakar, a na sedmom mestu je direktor „Elektroistoka“ sa prosečnom zaradom 559,6 hiljada dinara. Predsednik poslovodnog odbora RTB je na jedanaestom mestu sa 542 hiljada dinara. Opštinski funkcioneri imali su skromnija primanja: predsednik Skupštine opštine je tek na 80. mestu sa prosečnim ličnim dohotkom od 435 hiljada dinara, a gotovo na kraju liste su  predsednici Veća Sindikata i Socijalističkog saveza sa 399 hiljada dinara.

Među onima koji su prijavili prihod je i jedan VKV bravar sa prosekom od 400 hiljada dinara . Prosečni l.d. rudara u prošloj godini, zavisno od kvalifikacije, kretali su se od 218 do 331 hiljada dinara. Direktor „Jame“ zarađivao je prosečno 407 hiljada dinara.

Zaključak je nedvosmislen: od proizvodnje ne živi se ugledno, iako je pred kraj godine porasla svetska cena metala. Međutim , tokom cele prošle godine poslovanje su pratili gubici i zakonska ograničenja u isplatama ličnih dohotka. Jedino su zarade porasle pred kraj godine, kada su na obračune uticali visoki troškovi života.

Ne treba zaboraviti da su životni i radni uslovi u Boru među najtežim u zemlji, pa su otuda i opravdana poređenja sa petrohemijom ili elektroprivredom. No, primanja zaposlenih u kombinatu bakra često su na granici koja omogućuje egzistenciju dostojnu poziva.  

Share

Ostavite odgovor