BUDŽETA NEMA, KOLAPS U OPŠTINI

Borski radikali upozoravaju javnost i ograđuju se od odgovornosti za haotočno stanje u opštini (Izvod sa konferencije za medije SRS-a)

srsPošto je 23. decembra istekao rok o kome je predsednik Skupštine opštine Bor, Dragan Marković, imao obavezu da sazove sednicu SO Bor po zahtevu predsednika opštine, Branislava Rankića, a to nije učinio u skladu sa Poslovnikom, Srpska radikalna stranka obaveštava građane opštine Bor da skupštinska većina za donošenje odluke koje je utvrdilo Veće, ne postoji. Očigledno je da su Vlaška demokratska stranka Srbije i Demokratska stranka Srbije odlučile da takvim ponašanjem onemoguće, u prvom redu, donošenje Odluke o budžetu Opštine Bor za 2009. godinu, čime svesno dovode u pitanje funkcionisanje javnih preduzeća i ustanova, a što će izazvati kolaps u Opštini Bor.
Srpska radikalna stranka se nije izjašnjavala u pogledu sukoba unutar stranaka vladajuće koalicije, ali posle dužeg vremena, želimo da obavestimo građane da prestavnici vlasti iz SRS-a svoj posao obavljaju do kraja odgovorno i u skladu sa zakonom. Sada kada je očigledno da je interes građana ugrožen nedonošenjem Odluke o budžetu za 2010. godinu, apelujemo na koalicione partnere, pre svega na VDSS koji su preuzeli odgovornost na sebe, da svoj lični i stranački interes podrede interesima građana.

24.decembar 2009.

Opštinski odbor SRS-a Bor

24.decembar 2009.
Opštinski odbor SRS-a Bor
Share

Ostavite odgovor