);
Breaking News

Svi radnici su preuzeti sa borskog Zavoda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Povodom sve učestalijih napada na v.d. direktora Ustanove Sportski Centar Bor ,Saše Jonović,a povodom izjava zamenika predsednika Opštine Bor,gospodina Predraga Balaševića   u vezi aktuelne problematike koja se odnosi na Ustanovu Sportski  Centar Bor.
Zapošljavanje radnika u Ustanovi  Sportski Centar vrši se po odluci Opštinskog veća od 16.12.2009.god, čiji je član još uvek  i sam gospodin Predrag Balašević,i gde se u zaključku obavezuju  v.d. direktori JP Radio televizija Bor,Javne ustanove Centar za kulturu Opštine Bor i Ustanove Sportski Centar  Bor da izvrše izmene i dopune pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i da u radni odnos budu primljeni svi radnici koji su već radili u navedenim ustanovama kao i lica koja su bila angažovana po ugovoru  o delu ili po ugovoru o privremenom ili povremenom obavljanju poslova kao i lica koja su neophodna za obavljanje poslova a nisu do sada radila u navedenim ustanovama.
Na osnovu te odluke je i uradjena dopuna i izmena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u USC „BOR“ u Boru br.22/2009 od 26.11.2009.god i donet nov Pravilnik,br.80/2009 od 17.12.2009.god ,koji je stupio na snagu istog dana, obzirom da je prethodno saglasnost na isti,dao predsednik Opštine Bor,gospodin Branislav Rankić Rešenjem br:110-50/2009-IV od 17.12.2009.god.
Nov Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u USC Bor uradjen je prema realnim potrebama Ustanove,obzirom da je u sklopu Ustanove i Aerodrom u Boru ,a očekuje se i preuzimanje Hotela „Jezero“ na Borskom jezeru,kao i odmarališta „Savača“.
Novim Pravilnikom je predvidjeno 39 radnih mesta i 157 izvršioca,a to je približno isti broj radnika koji je bio angažovan u likvidiranoj JUSC „BOR“ gde je bilo 117 zaposlenih na neodredjeno vreme ,i oko 40 radnika po različitim ugovorima na odredjeno vreme.
Zaključno sa danom 21.12.2009.god u USC „BOR“ u Boru je zapošljeno tačno 148 radnika,i ostalo je 9 slobodnih radnih mesta,koja će biti popunjena prilikom preuzamanja Hotela „Jezero“ i odmarališta Savača.

Ustanova Sportski Centar“BOR“ će svoje prihode ostvarivati od prodaje karata na otvorenim i zatvorenim bazenima,od zakupa otvorenih i zatvorenih terena,poslovnih prostorija,restorana „Medalja“,Sport kafea,izdavanja Aerodroma,a uskoro od restoranskih usluga  hotela „Jezero“i smeštajnih kapaciteta kao  i odmarališta Savača.
Veći deo finansiranja očekuje se  od planiranog finansiranja  iz budžeta Opštine Bor za 2010.god. za koji se nadamo da će biti usvojen na sednici.
Finansijski plan Ustanove Sportski centar“BOR“ za 2010.god obuhvata zarade za 157 zaposlenih,pri čemu su ostali troškovi smanjeni na minimum kao i iznos specijalizovanih usluga na 3.000.000. dinara,što je mnogo manje u odnosu na 2009.god.

Naglašavam da su novozaposleni radnici Ustanove Sportski centar „BOR“ u Boru zapošljavani isključivo po stručnoj spremi saglasno prethodnom pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u USC „BOR“ u Boru, i da su svi ljudi preuzeti sa borskog  Zavoda,a ne iz drugih gradova  ili po političkoj pripadnosti .

U Boru, 24.12.2009.god
v.d. direktora USC „BOR“
Saša Jonović dipl. Ing.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama