);

ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ – ШТА ЈЕ ТО?

Високотехнолошки криминал обухвата скуп кривичних дела где се као објекат извршења и као средство за извршење кривичног дела јављају рачунари, рачунарске мреже, рачунарски подаци, као и њихови продукти у материјалном и електронском облику.

Ова дефиниција укључује велики број злоупотреба информационих технологија, као и област злоупотреба у радио-дифузним технологијама. Тако се разликују кривична дела где су рачунари појављују као средство извршења (Computer Related Crime) и као објекат извршења (Computer Crime), као и кривична дела у чијем се начину извршења појављују елементи незаконитог коришћења Интернета.

Број и врсте кривичних дела из области високотехнолошког криминала, као и економску штету која настаје извршењем ових кривичних дела, веома је тешко проценити. Међутим, број извршења кривичних дела и економска штета која је до сада регистрована из године у годину у сталном је порасту. Начини извршења кривичних дела, због саме природе савремених информационих технологија, веома су разнолики и све софистициранији.

Кривична дела која обухвата високотехнолошки криминал

Високотехнолошки криминал обухвата скуп кривичних дела против безбедности рачунарских података и то:

  1. Оштећење рачунарских података и програма
  2. Рачунарску саботажу
  3. Прављење и уношење рачунарских вируса
  4. Рачунарску превару
  5. Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради података
  6. Спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи и
  7. Неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже.

Поред наведених кривичних дела у ову област спадају и кривична дела против интелектуалне својине, имовине и правног саобраћаја код којих се као објекат или средство извршења кривичних дела јављају рачунари, рачунарске мреже, рачунарски подаци, као и њихови производи у материјалном или електронском облику.

У складу са овом законском дефиницијом у област високотехнолошког криминала спадају и кривична дела где се рачунари и рачунарске мреже јављају као средство извршења кривичних дела преваре, код злоупотреба платних картица на Интернету, злоупотреба у области електронске трговине и банкарства, злоупотребе деце у порнографске сврхе на Интернету (тзв. дечија порнографија), говора мржње на Интернету (ширење националне, расне, верске мржње и нетрпељивости и сл).

Најчешћи облици извршења кривичних дела на Интернету су Рачунарске преваре везане за аукцијске Интернет сајтове (електронске продавнице), компромитовање и злоупотребa платних картица, „Нигеријске“ преваре, DDoS напади.

Корисни савети за заштиту рачунара:

Izvor: Министарство унутрашњих послова

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !