Posle NIS-a, i besplatne akcije „Telekoma“ i aerodroma

Vlada Srbije usvojila je juče Predlog za izmenu Zakona o besplatnim akcijama i Zakona o Agenciji za privatizaciju, što će omogućiti da građani dobiju akcije državnih preduzeća pre privatizacije.

Izvor: Blic

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva ekonomije Srbije, građani će ove godine dobiti besplatne akcije „Telekoma“ i Aerodroma „Nikola Tesla“, a akcije Elektroprivrede Srbije (EPS) 2011. godine.
Izmenama zakona uvodi se zakonska obaveza da se veliki državni sistemi organizuju kao otvorena akcionarska društva, a predviđene su novčane kazne za nepoštovanje te obaveze.
Formiraće se akcionarski fond u kojem će biti objedinjene akcije i udeli iz Privatizacionog registra iz sadašnjeg Akcijskog fonda i iz drugih javnih preduzeća i privrednih društava sa državnim kapitalom za koje Vlada donese odluku o tome.
Navodi se da će tako objedinjene akcije Akcionarskog fonda biti podeljene građanima ove godine i njima će moći da se trguje. Akcionarski fond neće imati organe upravljanja, niti zaposlene, a njegovim portfeljom akcija i udela u firmama upravljaće Agencija za privatizaciju, piše u saopštenju.
Izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju predviđeno je pripajanja Akcijskog fonda Agenciji, što će doprineti smanjenju broja zaposlenih i rashoda.
Podela besplatnih akcija javnih preduzeća počela je 6. januara kada su građani dobili besplatne akcije privatizovane Naftne industrije Srbije (NIS).
NIS je dužan da postane otvoreno akcionarsko društvo i izađe na Beogradsku berzu do 30. juna 2010, posle čega će građani moći da trguju akcijama NIS-a na berzi, piše u saopštenju Ministarstva ekonomije Srbije.

Share

Ostavite odgovor