);

Garancija za robu ubuduće dve godine

Novine zakona o zaštiti potrošača

Izvor: Blic

Nova veš-mašina pokvarila se posle nepun mesec korišćenja. Kvar sam reklamirala, ali prigovor prodavac nije uvažio, već me je uputio na ovlašćeni servis koji, kako se ispostavilo, nije imao potreban rezervni deo. Problem sam na kraju sama rešila, kupila sam rezervni deo i odnela ga majstoru koji je veš-mašinu popravio. Ovakva i slična iskustva uskoro bi trebalo da budu prošlost, jer od juna, kada se usvoji novi zakon o zaštiti potrošača, konačno će biti uveden red na tržištu.

Jadna od najvažnijih novina ovog zakona je da će sva roba široke potrošnje ubuduće imati obaveznu garanciju od dve godine. Umesto potrošača, obavezu dokazivanja neispravnosti proizvoda imaće trgovac.
– Tako, ukoliko kupite farbu za kupatilo, za koju se ispostavi da nema sva svojstva koja bi trebalo da ima, imaćete pravo da od trgovca tražite da vam tu farbu zameni za drugu odgovarajuću. Druge mogućnosti su da vam snizi cenu ili da tražite da vam se vrati novac – objašnjavaju u Ministarstvu trgovine.
Isto važi i za kupce bele tehnike, za koju inače najviše ima prigovora. Ubuduće, ako kupite veš-mašinu a ona se i nakon normalne upotrebe u prvih šest meseci pokvari, umesto da sami zovete servisera, smatraće se da je taj kvar već postojao u trenutku kupovine, a suprotno će dokazivati trgovac. Potrošač će u tom slučaju moći da traži od prodavca da mu mašinu popravi, zameni za neku drugu, umanji cenu ili da raskine ugovor sa trgovcem i traži da mu se vrati novac. Ukoliko se aparat pokvari posle šest meseci do dve godine nakon kupovine, teret dokazivanja biće na potrošaču, koji će morati da dokaže da je nedostatak postojao u trenutku kada mu je roba predata.
Pored obavezne garancije, zakon predviđa i mogućnost ugovorne garancije, po kojoj trgovac može da ponudi dodatnu garanciju na neki proizvod od, na primer, dodatnih pet godina.
Osim toga, trgovac će pre prodaje biti dužan da potrošača podrobno obavesti o detaljima plaćanja, servisiranju, garanciji, roku isporuke, ceni s porezom, mogućnosti raskida ugovora i eventualnom depozitu. U slučaju da nešto propusti da navede, kupac će moći da raskine ugovor bez obzira na to da li je trgovac imao nameru da ga informiše ili ne.
Ovim zakonom biće uređene i opšte obaveze prava potrošača, turističke usluge, potrošački krediti, usluge od opšteg ekonomskog značaja (gas, telefonija, EPS, kablovski operateri), ugovori na daljinu (trgovački putnici, kataloške porudžbine), kao i ugovori o pružanju usluga (zanatske), nepravične ugovorne odredbe, institucije za zaštitu potrošača. To se mnogima nije svidelo, pa je na nacrt ovog zakona, u koji je uneseno 15 direktiva Evropske unije, prošle godine na javnim raspravama iznesen niz primedaba. Najviše ih je bilo iz turističkih agencija, a potom i Narodne banke i EPS-a.
– Do pritisaka pomenutih institucija da se neke odredbe izmene došlo je zbog toga što smo mi kao tvorci ovog zakona, u želji da što više zaštitimo ovdašnje potrošače, otišli mnogo iznad direktiva EU. Tačnije, preterali smo, zbog čega smo pred nekim zahtevima morali da popustimo, ali smo u nekima istrajali – kažu u ministarstvu.
Tako su, na primer, ispunjeni zahtevi YUTA i turističkih agencija da se iz prvobitnog teksta sa agencija skine odgovornost za prodate avionske karte, jer turističke agencije ne mogu biti odgovorne za nepoletanje aviona usled magle.
– Ono na čemu smo istrajali jeste pravo na sniženje cena. A to znači da će vam agencija kod koje ste uplatili putovanje koje podrazumeva noćenje sa doručkom, a vi doručak tokom putovanja niste dobili, na kraju vratiti deo novca koji ste uplatili. U slučaju da putnik uplati boravak u hotelu sa tri zvezdice, a bude smešten u slabije kategorizovan hotel, agencija će morati da vrati ukupan iznos novca koji je uplaćen za to putovanje – objašnjavaju u ministarstvu.
Kada su u pitanju potrošački krediti, tu, kažu, nije bilo većih izmena, što znači da odredba po kojoj banka mora da do najsitnijih detalja obavesti korisnika o svim troškovima, ratama i cenama dodatnih usluga koje bi mogle da budu naplaćene, ostaje, što znači da banka ubuduće neće smeti naknadno da menja podatke koji su navedeni u ugovoru o kreditu, između ostalog ni kamate.

Vansudsko poravnanje
Novim zakonom biće uveden mehanizam vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, u kome će posebnu ulogu imati organizacije za zaštitu potrošača. Kaznene mere, međutim, još nisu poznate, jer će biti propisane tek po završetku usaglašavanja teksta zakona sa iznesenim primedbama.

Najvažnije novine

Roba široke potrošnje
– Obavezna garancija za sve proizvode iznosiće dve godine
– U slučaju kvara u prvih šest meseci od dana kupovine proizvoda, teret dokazivanja neispravnosti pada na trgovca
– Za kvar nastao u periodu od šest meseci do dve godine potrošač će morati dokazati da je defekt postojao kada je robu dobio

Turistički aranžmani
– U slučaju polovične usluge na putovanju, agencija će putnicima morati da vrati deo uplaćenog novca
– Ako putnik uplati aranžman u hotelu više kategorije, a smeste ga u hotel niže, agencija će morati da mu vrati ceo iznos

Potrošački krediti
– Banka neće smeti naknadno da menja podatke u ugovoru o kreditu, između ostalog – ni kamate

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !