);

KOLIKO SU SINDIKALCI BLIZU ILI DALEKO „BAKARNOJ MAFIJI“?

„Unija“ reprezentativnih sindikata RTB-a Bor uputila je Mirku Cvetkoviću, predsedniku Vlade Republike Srbije dopis u kome izražava nezadovoljstvo što, pored političkih stranaka, i oni nisu zastupljeni u novoimenovanim upravnim odborima ovog preduzeća. Šta je suština ovog dopisa, i može li sindikat, ako uopšte misli da započne da se istinski bavi problemima radnika, da se stavi na platni spisak ovog organa upravljanja? I, šta će to sindikalni lideri da učine ukoliko im Vlada ne udovolji zahtevima?
Iz dopisa se ne može zaključiti smatra li ovih sedam sindikalnih lidera da je Vlada načinila propust što ih nije imenovala u ove upravne odbore?- pita se u poslednjem broju nedeljnik “Borski problem” i nastavllja: -U kratkom obrazloženju svrhe dopisa se kaže: “ Imajući u vidu veliki doprinos i značaj sindikata u proteklim događajima i procesima oko privatizacije RTB-a Bor i očuvanja radnih mesta zaposlenih, kompanije RTB Bor, i kreiranja svih važnih odluka po pitanju daljih aktivnosti i statusa RTB-a, neophodno je aktivno učešće predstavnika reprezentativnih sindikata u odborima RTB-a Bor.“
Sada bar znamo da je sindikat, odnosno njegovi lideri, imao veliki udeo „oko događanja“, oko privatizacije RTB-a Bor. Znamo i da, što se tiče menadžmenta, novih članova plaćenih upravnih odbora i sindikalaca, da od restruktu-riranja i privatizacije RTB-a još dugo neće biti ništa. A i što bi? Ima li predstavnika političkih stranaka i sin-dikata u organima upravljanja ATB FOD, MESER-a (Kisi-kane)? Ako ovi samoupravni kadrovi nastave ovako, uskoro se može, što da ne za Dan rudara, očekivati dodela ordenja za zasluge „oko RTB-a“.
Ali, stvarnost je podosta drugačija. I sindikatu uopšte nije potrebno da „uđe“ u odbore, on po svojoj evokaciji tre-ba, prevashodno, radnicima na koje se poziva da obezbedi mnoge odgovore. Ako ih zna. Ako ne zna, tim gore. Ako zna, a prikriva ih od radnika, onda sindikalce treba profesionalno angažovati u BIJU da se konačno neko obračuna sa mafijom-bakarnom, naravno.
Tu nedavno je deo ovih sindikalaca tražio od svoje centrale da se sindikalni izbori u RTB-u Bor odlože do formiranja jedinstvenog preduzeća RTB Bor. Samo imenovanje četiri skupštine i isto toliko upravnih odbora govori da od toga neće biti ništa.
Što sindikalni tribuni ne održs samit u Klubu radni-ka RTB-a, u Brestovačkoj banji, i reše nepoznanicu: za koga su to radnici rudnika gradili diskoteku u Kapijama Bora? Što su decenijama finansirali borski sport, gradili najvrednije infrastrukturne objekte u gradu bakra? Što se ne zapitaJu čiji je interes da neko u ime RTB-a Bor finansira rukomet u Zaječaru (a priča se da finansira), vlast u Žagubici( a priča se da je tamo na vlasti G17 plus), što se ne zapitaju što je „generalni“ Mirkoviću obećao da će Opštini Bor, samo zahvaljujući velikom pijetetu i poštovanju prema ovom menadžeru i povoljnoj ceni bakra na berzi, dnevno uplaćivati po milion dinara? Nije li plaćanje poreza zakonska obaveza? Ili je Mirković zakon za „generalnog“ ? Celishodnije je, onda, da su svoj dopis uputili Mirkoviću, pre bi ušli u odbore, i u Pokret „Živim za Krajinu“, što da ne.
Sindikat, i svi ostali, samo treba da radi svoj posao, i mnogo toga bi bilo bolje u ovom gradu. E, a ko bi onda mutio „okoRTB-a“?
B.P.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !