);
Breaking News

PRINUDNA UPRAVA KREŠE TROŠKOVE I PLANIRA NOVE NAMETE

Slobodan Badža sekretar Prinudnog organa upravljanja sa većom platom za 20 odsto.

Na sutrašnjoj, prvoj sednici Prinudnog organa upravljanje u opštini Bor biće doneto rešenje o radno-pravnom statusu predsednika, članova i sekretara Prindune uprave koja će sačinjavati pet članova. U Privremenom organu u stalnom radnom odnosu biće dr Žika Golubović na mestu predsednika i članovi dr Predrag Balašević i Dragan Žikić, dok će za sekretara biti postavljen Slobodan Badža sa većom platom za 20 odsto. Volonterski će raditi, uz novčanu nadokandu, Darko Mahajlović i Branislav Rankić. Posebnom odlukom biće regulisana njihova primanja. Sem usvajanja predloga o izradi Prostornog i Generalnog urbanističkog plana, kao i donošenja odluke o Planu generalne regulacije naselja Bor, biće razamtrane i mere štednje u opštinskoj upravi, javnim i komunalnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština. Razmatraće se i mere o povećanju prihoda u loklanom budžetu.

Kako će se ubuduće štedeti u opštinskim službama?

Najpre, biće ograničena putovanja u inostranstvo, sve dnevnice smanjiće se za 20 odsto, zabraniće se kupovina službenih vozila, strogo će se kontrolisati upotreba službenih automobila, smanjiće se troškovi mobilne i fiksne telefonije, troškovi reprezentacije „skresaće“ se za polovinu, a predviđa se smanjenje broja zaposlnih. Istovremeno, korisnici budžeta ne mogu zapošljavati nove radnike bez saglasnosti Prinudnog veća.

Da bi se povećali prihodi opštinskog budžeta planiraju se novi nameti od komunalnih teksi, poreza na imovinu i naknada za korišćenje građevinskog zemljišta i unapređenje životne sredine.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !