);

ODRŽANA SKUPŠTINA PODRUŽNICE SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA U BORU

Srpsko hemijsko društvo, Podružnica u Boru, održala je 17. marta, u svečanoj  sali Tehničkog fakulteta, godišnju Skupštinu. Dr Miroslav Sokić, naučni saradnik Instituta za tehnlogiju nuklearnih i ostalih mineralnih sirovina  u Beogradu održao je predavanje pod nazivom «Mogućnosti luženja polimetaličnih Pb–Zn–Cu koncentrata sumpornom kisleinom u prisustvu odabranih oksidanasa».

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !