);
Breaking News

НОВА КАДРОВСКА РЕШЕЊА

Општинским јавним предузећима и установама од понедељка 22. марта руководе кадрови по мери Привременог органа.
Комплетан преглед предложених кадровских решења можете видети ОВДЕ – ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

На основу члана 11. Пословника Привременог органа општине Бор (“Службени листе
општине Бор“, бр. 3/2010),
Председник Привременог органа општине Бор
С А З И В А
2. СЕДНИЦУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ БОР
Седница ће се одржати 22. марта 2010. године (понедељак), са почетком у 11,00
сати, у згради Општине Бор – сала број 2.
За седницу предлажем следећи
Д н е в н и р е д
1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о престанку финансирања потреба грађана у области спорта преко Спортског савеза општине Бор;
2. Предлог Одлуке о образовању Канцеларије за младе;
3. а) Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП “Водовод“ у Бору,
б) Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП “Водовод“ у Бору;
4. а) Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП “3. октобар“ у Бору,
б) Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП “3. октобар“ у Бору;
5. а) Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП “Топлана“ у Бору,
б) Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП “Топлана“ у Бору;
6. а) Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП “Дирекција за изградњу Бора“ у Бору,
б) Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈП “Дирекција за изградњу Бора“ у Бору;
7. а) Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП за стамбене услуге “Бор“ у Бору,
б) Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈП за стамбене услуге “Бор“ у Бору;
8. а) Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора ДОО Бизнис инкубатор центар “Бор“ у Бору,
б) Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ДОО Бизнис инкубатор центар “Бор“ у Бору;
9. Предлог Решења о именовању директора Музеја рударства и металургије у Бору,
10. а) Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације општине “Бор“ у Бору,
б) Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине “Бор“ у Бору;
11. Предлог Решења о разрешењу председника, заменика председника и чланова управних одбора јавних предузећа:
а) ЈКП “Водовод“,
б) ЈКП “3. октобар“,
в) ЈКП “Топлана“,
г) ЈП “Дирекција за изградњу Бора“,
д) ЈП за стамбене услуге “Бор“;
12. Предлог Решења о именовању председника, заменика председника и чланова управних одбора јавних предузећа:
а) ЈКП “Водовод“,
б) ЈКП “3. октобар“,
в) ЈКП “Топлана“,
г) ЈП “Дирекција за изградњу Бора“,
д) ЈП за стамбене услуге “Бор“;
13. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова управних одбора и Привременог управног одбора установа:
а) Установа “Центар за културу општине Бор“,
б) Народна библиотека,
в) Музеј рударства и металургије,
г) Центар за социјални рад “Бор“,
д) Туристичка организација “Бор“,
14. Предлог Решења о именовању председника и чланова управних одбора установа:
а) Установа “Центар за културу општине Бор“,
б) Народна библиотека,
в) Музеј рударства и металургије,
г) Центар за социјални рад “Бор“,
д) Туристичка организација “Бор“,
15. а) Предлог Решења о разрешењу чланова Управног одбора Установе за децу “Бамби“ у Бору,
а) Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Установе за децу “Бамби“ у Бору;
16. а) Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора ОШ “Свети Сава“ у Бору,
а) Предлог Решења о именовању члана Школског
одбора ОШ “Свети Сава“ у Бору.
Позивате се да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености, пре одржавања седнице, обавестите председника Привременог органа Општине Бор или Службу за скупштинске послове на тел. 423-255 лок. 149.
У Бору, 19. марта 2010. године, Број: 06-9/2010-I
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК , др Жика Голубовић
Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !