);
Breaking News

TOPLANA I VODOVOD U AGONIJI

U borska javna i društvena preduzeća i ustanove stigli novi direktori, ali ostali stari problemi

Privremeni organ upravljanja u opštini Bor danas je «postrojio» nove direktore javnih preduzeća i ustanova , ali nije se čulo ništa posebno sem već poznatih muka i nevolja. U prvom planu su blokirani računi, ogromni dugovi, besparica. Panajotis Apostolidis, driektor Toplane infomrisao je da je firma i dalje u blokadi , da se EPS-u duguje više od 200 i za ugalj još toliko , ali i da su dospeli i ostali  krediti u iznosu od oko 200 miliona dinara. Istovremeno, i potraživanja od građana veća su od 200 miliona, a tu je i nemogućnost naplate od raznih firmi  od kojih su neke u likvidaciji, druge u privatizaciji. Darko Mihajlović, član Prinundog veća rekao je da će se dugovanja prema EPS-u i «Kolubari» za ugalj najverovatnije ispeglati, ali se za ostatak duga mora pronaći naknadno rešenje. Saša Perišić, direktor Stambenog preduzeća podsetio je na blokadu od 52 miliona dinara, što je prvi kamen spoticanja. Kod Vodovoda nisu  sve finansijske nedaće u znaku 200 miliona, ali  se ukupno duguje oko 400,  od čega samo za struju 306 miliona dinara. Kako je rekao Dragan Veličković, direktor JP Vodovod, vodovodna mreža ukune dužine 250 kilometara je dotrajala, prevashodno u gradu, previše je zaposlenih, naplata potraživanja je skromna, svega 50 odsto. I JP «Bogovina» je u blokadi, 9, 5 miliona. Mirko Đurić, direktor Injubator centra , naglasio je da je ova firma čiji je osnivač opštine u blokadi za oko 700.000 dinara. Dalibor Orsolanović istakao je da Komunalno «3.oktobar» jedino nije u blokadi žiro-računa, mada se i kod njih  kasni sa zaradama i neisplaćenim doprinosima. JP ŠRIF je, kako je naglasio Radoslav Mitrović, likvidacioni direktor, sa 26, «sišao» na dug od 16 miliona dinara, s tim što je osnovano i novo preuzeće bez ikakvih sredstava i bez dozvola za rad. Čulo se i to da je Dom kulture progalšen Spomenikom kulture od nacionalnog značaja i da se ne može prodavati. Samim tim, ŠRIF i nema druge imovine, jer im je gotovo ceo imetak u državnom vlasništvu.  O Sportskom centru nije bilo reči. Kako neko reče, možda je i bolje, bar zasad!

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !