BUDŽET OPŠTINE BOR ZA 2010. 890.500.000 DINARA

Dr Žika Golubović, predsednik Privremenog organa opštine Bor sazvao 3. sednicu Prinudnog veća na kojoj će se razmatrati predlog budžeta opštine Bor za ovu godinu.

Za utorak, 6. april, dr Žika Golubović, predsednik Privremenog organa opštine Bor zakazao je treću sednicu Privremenog organa opštine. Glavna tačka dnevnog reda je predlog odluke o budžetu Opštine Bor za 2010. godinu. Očekuje se i donošenje odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Bor za 2009. godinu.

Planirana budžetska sredstva za 2010.godinu iznose 890.500.000 dinara, dok je planirani  rashod 867.006.743 dinara. U stalnoj rezervi naći će se 1.798.000 dinara.  Za  tekuću budžetsku rezervu ostavlja se iznos od 10.400.000 dinara.

Ovogodišnji budžet, iako skroman, najviše će pomoći obrazovanju, kulturi, dečjim ustanovama i komunalnoj izgradnji. Tako je za Direkciju za izgradnju grada planirano 127, za osnovno 61 i srednje obrazovanje 33,6 miliona dinara. Ustanova „Bambi“ treba da dobije 93, ustanove kulture 59 miliona. Posebna pažnja posvećena je sportu i fizičkoj i kulturi, jer se samo za Sportski centar planira 39 i ostale delatnosti u toj oblasti 18 miliona dinara. Mesne zajednice najverovatnije zadovoljiće se sa 11,5, Turistički savez sa 5, Fond za zaštitu životne sredine 8, Centar za socijalni rad 7,6, JP Bogovina 13,8, nevladine i društvene organizacije i udruženja sa 5,8 miliona dinara. I firme u likvidaciji neće ostati bez para iz opštinske kase: ŠRIF- u se planira 20, JU SPC 13 i Centru za kulturu 5 milioina dinara.

Predlog dokumenta za treću sednicu Privremenog organa možete pogledati ovde:

1. Odluka o lokalnim komunalnim taksama

2. Odluka o budžetu za 2010. god.

3. Odluke 3. sednice

Share

Ostavite odgovor