);
Breaking News

NE DIRATI BENEFICIRANI RADNI STAŽ

Sindikat Nezavisnost Topionice i rafinaciuje bakra uputio zahtev predsedniku Vlade i ministru za socijalnu politiku

Povodom novog predloga Zakona o reformi penzijskog i invalidskog osiguranja, kojim se predviđa podizanje starosne granice za odlazak u penziju, tj. nepovoljniji uslovi za odlazak u penziju, sindikat Nezavisnost RTB-a zahteva da vlada Srbije iznađe mogućnost da se za pojedina preduzeća kao što je RTB Bor, ne primenjuju izmenjeni i nepovoljniji uslovi za ostvarivanje prava penzijskog i invalidskog osiguranja.

Radnici RTB-a Bor rade i žive u ekološki najugroženijoj radnoj i životnoj sredini, koja spada u najugroženije, ne samo u Srbiji već i u Evropi, u kojoj su radnici RTB-a svakodnevno izloženi otrovnim i kancerogenim jedinjenjima, a posledica svega toga je veliki broj invalida rada, učestala bolovanja i profesionalna oboljenja, skraćen radni životni vek. Benificirani radni staž u RTB-u ne treba ni smanjivati ni ukidati, već ga treba uvesti za sve radnike RTB-a koji su direktno vezani za proces proizvodnje.

U potpisu zahteva je Dragan Jankucić, predsednik sindikata Nezavinsot TIR-a.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama