USKLADITI PLATE SA TROŠKOVIMA ŽIVOTA

OBAVEŠTENJE SINDIKATA „NEZAVISNOST“ TIR-a  BOR

Na redovnoj sednici Odbora sindikata Nezavisnost TIR-a ,održanoj 14.04.2010.god. razmatrajući ekonomski i socijalni položaj radnika RTB-a,aIi i samog RTB-a, analizirajući pozitivne činjenice da je cena plemenitih mctala i bakra u stalnom porastu (bakar oko 8000$ po toni), skok dolara , povoljne vesti menadžmenta RTB-a da su velike uštede u proizvodnji i iskorišćenju,u odnosu na protetekle godine,da kupljena rudarska mehanizacija daje rezultate ,ali gledajući i negativnu stranu da je skoro sve poskupelo to jest sveukpni rast troškova života i stalni pad standarda radnika RTB-a a imajući u vidu da zarade miruju već dve godine odbor sindikata Nezavisnost TIR-a je doneo sledeće zaključke:

-Da radnici nastave i daju svoj puni doprinos kao i do sada u ostvarivanju što veće produktivnosti u proizvodnji.

-Da se odmah započnu pregovori sa poslovodstvom o usklađlvanju zarada 2a rast troškova života radi održanja standarda života.

16.04.2010.god

Share

Ostavite odgovor