Profesori i u osamdesetoj

Prema predlogu izmena Zakona o visokom obrazovanju, profesori odlaze u penziju u 65. godini, ali mogu da budu angažovani još 15 školskih godina

Ukoliko predlog izmena Zakona o visokom obrazovanju prođe sud stručne javnosti i poslanika Skupštine Srbije, profesori će ubuduće moći da ostanu angažovani na fakultetu do 80. godine života.

Naime, stručnjaci koji su radili na izmenama aktuelnog zakona, predložili su nekoliko varijanti za prestanak radnog odnosa nastavnika i saradnika: po jednoj, profesoru može biti produžen radni odnos do tri, a po drugoj do pet školskih godina i nakon što navrši 65 godina života (i najmanje 15 godina staža). Posle toga, penzionisani profesor može još deset (ili osam)školskih godina biti angažovan u izvođenju svih oblika nastave na poslediplomskim studijama kao mentor ili član komisija u postupku izrade i odbrane završnih radova i disertacija, a može biti i član komisije u postupku izbora u zvanje nastavnika.

Izvor: Politika      OPŠIRNIJE>>>>>>>>>>>

Share

Ostavite odgovor