);

LOKALNI IZBORI U BORU ZAKAZANI ZA 20. JUN

Najviše glasova, bar danas, imali bi naprednjaci, a potom demokrate i socijalisti, dok bi Ničićevi “narandžasti” doživeli debakl

Loklani izbori u opštini Bor održaće se 20. juna. Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović o tome je već odlučila, a jutros je Privremeni organ upravljanja najhitnije sazvao vanrednu sednicu na kojoj se se pojavili svi članovi sem radikala Branislava Rankića. Izabrana je nova izborna komisija, što znači da su pripreme počele.

Nedovoljno je jasno zašto političke stranke, ne računajući donekle Ničićev Pokret “Živim za Krajinu”, agresivnije ne ulaze u predstojeću kampanju. Vladajući DS i SPS stidljivo pokazuju namere za vlašću i korak po korak upoznaju javno mnjnje sa svojim programima i ciljevima. Prema nekim istraživanjima koje su objavile najnovije Borske novine , najviše izgleda za pobedu, ako bi se ovih dana glasalo, imali bi Nikolićevi naprednjaci, za njima su demokrate, a na trećoj poziciji socijalisti. Isto tako, na ivici dobijenih glasova za odbornička mesta bio bi G-17 i SRS, dok bi im opasno pretili DSS, VDSS i Ničićev Pokret “Živim za Krajinu”.

Na osnovu člana 8. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), a u skladu sa članom 86. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), donosim

ODLUKU
o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine
opštine Bor


1. Raspisujem izbore za odbornike Skupštine opštine Bor za 20. jun 2010. godine.

2. Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku osmog dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

3. Izbore za odbornike Skupštine opštine Bor sprovešće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba Zakona o lokalnim izborima.

4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

01 broj 016-660/10

U Beogradu, 27. aprila 2010. godine

Narodna skupština Republike Srbije

Predsednik,

prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, s.r.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !