);

GRADITE NOVU TOPIONICU, SPASITE BOR I OKOLINU

U Brezoniku obeležena 75.godišnjica od prve Ekološke bune u Evropi i na ovim prostorima.

Navršava se 107 godina od početka eksplotacije bakra i 75 godina od prve Ekološke bune na ovimm prostorima. Hronološki gledano, rudarstvo iz 1902. i 1903. godine je nagovestilo lokalnu ekološku destrukciju oticanjem otpadnih voda iz rudarskih okana koje je pogodilo selo Slatinu, prvo selo nizvodno od rudnika.

Godine 1905. počinje da se topi bogata ruda bakrom i sumporom, na otvorenim gomilama, i od tog trenutka Borani počinju da se susreću sa nevoljom zvanom sumporni dim koja uništava njihova polja i useve.

Godine 1934. izgrađen je topionički dimnjak visine oko 100 metara kojim se dim rasprostirao na veću površinu okolnog zemljišta na kome su još tradicionalno dominirale stočarske i druge poljoprivredne delatnosti.

Godine 1935.preovladao je osećaj za ekološko-ekonomsku povezanost postojećeg problema , i stvorena je klima za veliki revolt seljaka okolnih sela, i izgleda da je to bio i prvi ekološki revolt velikih razmera u Evropi, čiji je početak bio na Đurđevdan. Buna je ugašena, pala je i prva ljudska žrtva, a oko 5000 učesnika je postavilo prioritete otklanjanja zagađivanja okoline uz najduži rok od tri godine, a to su:

-aerozagađenje

-zagađenje zemljišta

-zagađenje voda

I danas posle 75 godina zahtevi i prioriteti su isti, a izgradnja nove topionice je oročena na tri godine. Nakon tog perioda je i konačni prestanak aerozagađenja. Sa ovog mesta poručujemo da je izgradnja nove topionice neminovnost i uslov opstanka Borana u ekološkom i ekonomskom smislu i zato dajemo svoj puni doprinos realizaciji ovog projekta.

Odbor ekološkog saveza Ekoagenda 7/1935 Bor

Na Đurđevdan,

6.5.2010.


Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !