);
Breaking News

PREDSEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE ODLUČILA: IZBORI U BORU 20.JUNA

Na osnovu člana 8. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), a u skladu sa članom 86. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), donosim

ODLUKU
o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine
opštine Bor

1. Raspisujem izbore za odbornike Skupštine opštine Bor za 20. jun 2010. godine.

2. Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku osmog dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

3. Izbore za odbornike Skupštine opštine Bor sprovešće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba Zakona o lokalnim izborima.

4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

01 broj 016-660/10

U Beogradu, 27. aprila 2010. godine

Narodna skupština Republike Srbije

Predsednik,

prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, s.r.

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !