);

BEZOČNE NEISTINE VLAŠKOG NACIONALNOG SAVETA

Saopštenje za javnost Grupe građana „Vlasi za Srbiju – Srbija za Vlahe“

Povodom bezočnih neistina i izmišljotina sadašnjeg, rumunizovanog, nacionalnog saveta Vlaške nacionalne manjine, predsednika Vlaške demokratske stranke Srbije i nosioca liste GG „Zajednica Vlaha Srbije“ na predstojećim izborima za Nacionalni savet Vlaha, g-dina Predraga Balaševića i povodom neistina koje širi šef sekreterijata ovog saveta g-din Dragan Demić, ja Miletić Mihajlović-Tića, nosilac liste GG „Vlasi za Srbiju-Srbija za Vlahe“, izjavljujem da pomenuta gospoda, zaslepljena njima znanim motivima ka cilju rumunizacije vlaškog življa i pretvaranja Vlaha u Rumune, zamenjuju teze, izmišljaju neistine, a čini se, zapravo, da se tresu od straha od političke konkurencije koju su dobili u opciji grupe građana „Vlasi za Srbiju – Srbija za Vlahe“, koja se suprotstavlja rumunizaciji Vlaha, i zalaže se za očuvanje njihovog entiteta koji ne može biti u znaku jednakosti sa rumunskim entitetom. Nekoliko činjenica u prilog ovom treba istaći:

1.Pripadanje bilo kojoj politčkoj opciji, pa ni Socijalističkoj partiji Srbije, kojoj svakako pripadam, ne isključuje moje pravo učestvovanja na izborima za Nacionalni savet Vlaha, ako je činjenica da pripadam vlaškom etnosu. Ovo, ako Vam nije poznato, ili Vam se ne sviđa, meni i GG „Vlasi za Srbiju – Srbija za Vlahe“, garantuje Ustav Republike Srbije.

2.Učestvovanje na izborima za nacionalne savete nije eksluzivno pravo stranaka sa nacionalnim predznakom.

3.Vaša zacrtana politika rumunizacije vlaškog življa na prostoru Istočne Srbije i Pomoravlja nije izraz nacionalne svesti dobre većine Vlaha.

4.Za razliku od Vas, koji smatrate da Vam je Rumunija matica zemlja, mi smatramo u ime većine Vlaha da je naša matica država Srbija.

5.Za razliku od Vas, smatramo da je maternji jezik Vlaha, vlaški jezik (jezik kojim Vlasi govore i koji razumeju), Vi smatrate da Vam je maternji jezik rumunski koji ni Vi sami ne razumete u dovoljnoj meri.

6.Takođe, zbog napred navedenog, a i izjašnjavanje Vlaha je pokazalo, smatramo da rumunski književni jezik ne može biti u školama izučavan kao maternji jezik, već samo kao strani jezik.

7.Znači, Vlasi nisu Rumuni već imaju svoju posebnost i svaki atak i negiranje njihovog entiteta i posebnosti je svojevrstan anticivilizacijski čin.

8.GG „Vlasi za Srbiju – Srbija za Vlahe“, poštuje dragocenu civilizacijsku vrednost visokog saglasja i sklada vekovnog zajedničkog življenja Srba i Vlaha na našim prostorima što je osnova i razlog više za očuvanje entiteta Vlaha kao garanta naše zajedničke budućnosti u našoj državi Srbiji.

9.Rumune smatramo svojim velikim prijateljima i rođacima sa kojima želimo dobre odnose i saradnju.

10.Narvno, nikome ne osporavamo pravo da se izjasni u pogledu nacionalne pripadnosti kao Rumun, te da kao takav, ostvari sva svoja manjinska prava i zato Vas podsećamo da se istovremeno održavaju izbori i za Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine. Svi koji se osećaju kao Rumuni imaju punu slobodu da se tako izjasne i da biraju svoj Savet. Dakle, nema poterbe da sve Vlahe svojatate i pretvarate u Rumune ako već ima takvih koji to ne žele.

11.Kada je reč o, navodnom, zastrašivanju Vlaha od strane predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji su po nalogu Višeg tužilaštva pozivani na razgovor, reč je, kako neki od njih kažu, o sumnji da su pojedini aktivisti iz Vaše pro-rumunske opcije, a širi se i glas u narodu, falsifikovali veliki broj Zahteva za upis u poseban birački spisak. To svakako nije sfera našeg interesovanja i s tim događajem nemamo nikakve veze.

12.Jedno je sigurno, parva za sve građane su ista i proizilaze iz Ustava i Zakona koji se moraju poštovati. Svako neka radi svoj posao, a za nas, ako grupu građana jedino je važno da na političkom terenu, za koji ste mislili da je samo Vaš, ukažemo da Vlasi postoje kao poseban entitet, i da će u njihovim glavama uvek odzvanjati misao i činjenica „VLASI ZA SRBIJU-SRBIJA ZA VLAHE“!

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !