);
Breaking News

O B A V E Š T E NJ E

Podružnica Srpskog hemijskog društva u Boru organizuje:

Predavanje pod nazivom :

“ RECIKLAŽA POLIMERNIH MATERIJALA“

Predavač:  Prof. dr Ivanka Popović, dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu  i predsednik Srpskog hemijskog društva

14.05.2010. godine u 12h u Svečanoj sali Tehničkog fakulteta u Boru

CURRICULUM VITAE

Prof. dr Ivanka Popović, dipl. inž.

Diplomirala, magistrirala i doktorirala na TMF u Beogradu. Nakon godinu dana rada u INN VINČA kao istraživač-pripravnik, vraća se na TMF kao asistent-pripravnik na Katedri za Organsku hemijsku tehnologiju. Prolazi kroz sva nastavna zvanja (1983-87 asistent-pripravnik, 1987-92 asistent, 1992-96 docent, 1996–2001 vanredni profesor, 2001- redovni profesor). Od 2006. obavlja funkciju dekana fakulteta. Bavi se istraživanjima vezanim za degradaciju i stabilizaciju polimera, primenu termogravimetrije u karakterizaciji polimera, kinetiku polimerizacije, reciklažu polimera, predaje predmete “Materijalni i energetski bilansi”, “Prerada polimernih materijala” i “Reciklaža polimernih materijala” na osnovnim studijama i predmete “Degradacija i stabilizacija polimera” i “Otpadni organski proizvodi kao sekundarne sirovine” na doktorskim studijama. Autor ili koautor preko 50 naučnih radova u međunarodnim časopisima sa recenzijom. Radovi citarani preko 650 puta. Učestvovala i rukovodila većim brojem nacionalnih i bilateralnih projekata. Rukovodila izradom nekoliko studija o reciklaži PET za Agenciju za reciklažu Republike Srbije (2003-2005.). Koordinatorka zajedničke akcije Srpskog hemijskog društva i Tehnološko-metalurškog fakulteta „Nije otpad svaka ambalaža – nauči šta je reciklaža!“ (inicirano 2007., još traje). Kao istraživač boravila više puta u Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH, Berlin i Institut fur Physikalische Chemie der Universitat Gottingen. Tehnički ekspert za Akreditaciono telo Srbije (ISO 17025), UNIDO nacionalni ekspert za čistiju proizvodnju. Predsednica SHD od 2009. godine.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !