);
Breaking News

Sindikat Nezavisnost RTB Bor traži veće plate od Dinkića i Spaskovskog

Premijeru, Mirku Cvctkoviću

Ministru ekonomije i regionalnog razvoja, Mlađanu Dinkiću

Direktoru RTB-a, Blagoju Spaskovskom

Političkim stranakama u Boru

ZAHTEV

Prilikom posete Predsednika Srbije Borisa Tađića borskim rudarima i obilaska jame sa predstavnicima sindikata, predsednik se uverio u izuzetno teške uslove rada kojima su rudari izloženi (isparenja, gasovi, vlaga, toplota, i stalno prisutna opasnost da se odroni komad stene-rude). Tom prilkom Jamci i direktor su informisali predsednika da se plate tih rađnika kreću od 60 000 do 80000 din. što nije velika plata za, opisane usiove rada. Međutim, i svi ostali pogoni u sastavu RTB-a imaju iste ili čak i mnogo teže uslove rada, recimo na kopovima u Boru i Majdanpeku radnici rade na temperaturama od minus trideset do plus četrdeset stepeni i pri tome odgovorno upravljaju mašinama i kamionima milionima evra vrednim. Floteri su izloženi štetnim isparenjima najrazličitijih vrsta reagensa za koje su dokazana izuzetno štetna dejstva. Topioničari rade pod, može se reći najtežim uslovima u RTB-u, visokih temperatura pored peći, visokih koncentracija svih vrsta gasova, kancerogenih para štetnih jedinjenja i prašina teških elemenata. Jednako loši uslovi su i u fabrikama sumpone kiseline, elektrolizi i svim ostalim pogonima, što potvrđuje veliki broj invalida rada u RTB-u. Zarade u ostalini delovima RTB-a nisu ni približne visini zarade u jami a to je uslov zbog kojih se veliki broj radnika obraća svojim predstavnicima zahtevajući da predsednici sindikata omoguće da se zarade i u ostalim pogonima koji imaju iste ili teže uslove rada, približe jamskim zaradama, što sindikat Nezavisoost čini jer je to sasvim opravdan zahtev. Drugi zatev koji se već više puta upućuje menadžmentu RTB-a, ali i određenim ministarstvima je da se nastavi sa usklađivanjem zarada za rast troškova života koje je na naš zahtev svojevremeno odobren, a pre dve godine prekinuo bivši direktor RTB-a, koji rešio da umesto povećanja proizvodnje i uštede na normativima štedi na radnicima, što je bio razlog zahteva sindikata za njegovom smenom.

Dolaskmn Blagoja Spaskovskog za direktora RTB-a, povećanjem proizvodnje, uštedom na normativima, a sada i povoljnom cenom bakra i plemenitih metala ali i rastom dolara kojim naplaćujemo bakar stvorili su se uslovi da se više ne štedi na radnicima i nastavi sa uskiađivanjem zarada za rast troškova života. U jeku predizborne kampanje u Boru pored dugoročnih i kapitainih investicija u opremu i potrebno je hitno kroz realizaciju ovih zabteva investirati u radnike koji rade u izuzetno ugroženoj radnoj i životnoj sredini koji će u krajnjoj liniji upravljati novom topionicom, fabrikom sumporne kiseline, flotacijom..i zato zahtevamo dogovor oko realizacije navedenih zahteva do 15.juna.

Predsednik ZOP-a sindikata Nezavisnost  RTB BOR

Dragan Jankucić, dipl.ing.teh. Bor.

01.06.20l0.god.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama