U vazduhu iznad Bora završi 30.000 tona sumpor-dioksida

U vazduh iznad Bora godišnje ode 30.325 tona sumpor-dioksida i 1.081 tona prašine iz Topionice. Borani čak 137 dana godišnje udišu vazduh u kome je koncentracija sumpor-dioksida veća od dozvoljene, a izmerene vrednosti su i po 10 puta veće od propisanih.

Zbog velikog zagađenja Boranima je ugroženo zdravlje. Prema istraživanjima Lokalnog ekološkog akcionog plana, deca u Boru podložnija su oboljenjima organa za disanje, imaju manje hemoglobina u krvi, sklonija su alergijama, povišen im je nivo olova i arsena u krvi… Čak dve trećine poljoprivrednog zemljišta, više od 25.000 hektara, ugroženo je zagađenjem, pokazuju podaci istraživanja opštine Bor.

Glavni uzročnik zagađenja jeste tehnologija starija od četiri decenije koja se trenutno primenjuje u borskoj Topionici. U Boru se nadaju da će izgradnjom nove topionice, o čemu je nedavno potpisan ugovor, zagađenje vazduha biti drastično smanjeno.

– U slučaju povećanog aerozagađenja preduzimanjem hitnih mera za smanjenje emisije SO2 odgovorni u Topionici zaustavljaju rad reaktora i obaranje konvertora kako bi se emisija gasova svela na minimum, a to je proces koji zahteva tri do četiri sata. Izveštaji sa mernih stanica povremeno kasne i do dva sata, pa se dešava da u noćnoj smeni tehnolog ne reaguje pravovremeno, ali u poslednjih godinu dana nije bilo nepostupanja po nalogu inspektora – kaže Dušan Kukolj, republički inspektor za zaštitu životne sredine. Prema njegovim rečima, od početka godine obavljeno je 76 inspekcijskih nadzora. Na osnovu sprovedenih 179 inspekcijskih nadzora za prošlu godinu, republički ekološki inspektori su protiv RTB-a podneli četiri prijave za privredni prestup na osnovu obavljenih merenja Zavoda za javno zdravlje „Timok“ iz Zaječara.

– Na osnovu podnetih prijava za aerozagađenost 12. marta i 17. jula prošle godine, Opštinsko javno tužilaštvo u Zaječaru je presudom obavezala RTB za isplatu štete od ukupno 325.000 dinara za firmu, 21.000 dinara za pravno lice i 10.000 dinara za odgovorno lice. Samo za prošlu godinu iz metalurških postrojenja Topionice je u vazduh emitovano 30.325 tona SO2 i 1.081 tona prašine, a ukupna količina SO2 emitovana iz Fabrike sumporne kiseline za 149 radnih dana u 2009. godini je 751 tona. Borska Topionica i rafinacija je u obavezi da na osnovu obračunate naknade za zagađivanje životne sredine za prošlu godinu Fondu za zaštitu životne sredine isplati blizu 70 miliona dinara – kaže Kukolj.

Zagađenje ostavlja teške posledice na zdravlje Borana, ali i na zemljište i poljoprivredne proizvode.

Prema rečima dr Nikole Jovanovića, načelnika Službe medicine rada u Boru, manje je i sistematskih pregleda radnika zbog teške finansijske situacije, pa je zbog toga veći i broj profesionalnih oboljenja.

Ugovor o izgradnji nove topionice potpisan je prošle nedelje, a njena izgradnja bi trebalo da smanji zagađenost vazduha. Prema planovima, nova topionica omogućiće iskorišćenje sumpora sa sadašnjih 50 na 98 odsto, čime će se znatno umanjiti zagađenje u gradu.

Suspendovane čestice uvećane devet meseci godišnje
Za ukupne taložne materije u koje se, pored pepela, sulfata i hlorida, ubrajaju i olovo, kadmijum i cink, najveću koncentraciju beleži merno mesto Institut, gde je srednja godišnja vrednost prošle godine bila 366,8 mikrograma, iako je dozvoljeno 200 mikrograma po metru kubnom. Kod mernog mesta Šumska sekcija bilo je uvećanja kadmijuma od 9,5 mikrograma po metru kubnom, što je više od propisane srednje godišnje vrednosti od pet mikrograma. Koncentracija suspendovanih čestica kod Instituta bila je povećana u svim mesecima prošle godine, osim u julu, oktobru i novembru prošle godine. Uvećanje je bilo za srednju godišnju koncentraciju nikla, koja je iznosila 59,7 nanograma po metru kubnom, a dozvoljena vrednost je 20 nanograma.

Izvor: Blic

Share

Ostavite odgovor