POLASCI „BORTRAVELOVIH“ AUTOBUSA NA GRADSKIM LINIJAMA DO 31.MAJA 2011.

LINIJA: BOLNICA – T.KAPIJA – CENTAR – B.BUHE – JUGOAUTO– NASELJE SUNCA – BOR II

POLASCI OD BOLNICE:

06:00, 07:00, 08:00, 10:30, 11:40, 12:40, 13:00, 13:30, 15:05, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30

Subotom, nedeljom i praznikom ne održavaju se polasci u 13:00 i 19:30

Polazak u 13:00 ne saobraća za vreme školskih raspusta

POLASCI IZ BORA II:

06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 12:10, 13:05, 13:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Subotom, nedeljom i praznikom ne održavaju se polasci u 13:30 i 20:00

Polazak u 13:30 ne saobraća za vreme školskih raspusta


LINIJA: BOLNICA – T.KAPIJA – CENTAR – IV km – NASELJE SUNCA – BOR II

POLASCI OD BOLNICE:

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:05

POLASCI IZ BORA II:

06:15, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 15:30


LINIJA: BOLNICA – T.KAPIJA – CENTAR – IV km – NGC – NOVO GROBLJE – LAK ŽICA– BAKARNA ŽICA

POLASCI OD BOLNICE DO BAKARNE ŽICE:

06:00, 06:30, 07:05, 07:35, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:05, 15:35, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:05

Subotom i nedeljom ne održava se polazak u 21:00

Radnim danima ne održavaju se polasci u 08:30 i 11:00

POLASCI SA BAKARNE ŽICE DO BOLNICE:

06:30, 07:10, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:10, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:10

Subotom i nedeljom ne održava se polazak  u 21:30

Radnim danima ne održavaju se polasci u 08:00 i 10:30

POLAZAK IZ NGC DO BOLNICE U 06:00 SVAKOG DANA


LINIJA: BREZONIK – BOLNICA – CENTAR – IV km – ELEKTROISTOK

PoOLASCI IZ BREZONIKA:

06:15, 07:30, 12:00, 13:10, 14:10, 15:10, 18:00, 19:00, 20:00

Subotom, nedeljom i praznikom ne održavaju se polasci u 14:10 i 20:00

POLASCI IZ ELEKETROISTOKA:

06:45, 11:30, 12:30, 13:40, 14:40, 17:30, 18:30, 19:30

Subotom, nedeljom i praznikom ne održavaju se polasci  u 13:40 i 19:30


LINIJA: T.KAPIJA – CENTAR – IV km – BANJSKO POLJE

POLASCI SA T.KAPIJE:

05:50, 06:45, 09:30, 11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30

Polazak u 18:30 ne održava se subotom, nedeljom i praznikom

Polasci u 18:30 i 20:30 ne održavaju se u periodu od 01.07. do 01.09.

POLASCI IZ BANJSKOG POLJA:

06:20, 07:20, 10:00, 12:00, 13:20, 14:10, 15:10, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00

Polazak u 19:00 ne održava se subotom, nedeljom i praznikom

Polasci u 19:00 i 21:00 ne održavaju se u periodu od 01.07. do 01.09.


LINIJA: T.KAPIJA – CENTAR – IV km – BANJSKO POLJE– JEZERO (česma)

POLAZAK SA T.KAPIJE:

05:25, 07:30, 10:00, 13:00, 15:15, 18:00, 20:00

Polazak u 18:00 ne održava se u periodu od  01.04 do 01.10.

Polazak u 20:00 održava se samo u periodu  od 01.07. do 01.09.

06:00, 08:30, 11:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:00

Polazak u 19:00 ne održava se u periodu od 01.04. do 01.10.

Polazak u 21:00 održava se samo u periodu od 01.07 do 01.09.

Polazak u 06:00 sa Jezera i u 15:15 sa T.Kapije prolaze kroz B.Polje, dok ostali ne prolaze

SUTRA:

POLASCI „BORTRAVELOVIH“ AUTOBUSA NA PRIGRADSKIM LINIJAMA (1.DEO)

Share

Ostavite odgovor