RADNICI ŽAGUBIČKOG FOŽ-a : FABRIKU GOTOVO DŽABE NUDE U ZAKUP

Zabrinuti smo situacijom koja se dešava u fabrici FOŽ Žagubice u kojoj se privatniku nudi kompletna fabrika sa pratećom opremom iako je u funkciji celokupne proizvodnje sa 6.200 m2 objekata koji se nude u zakup za 6.200 dinara ( 1 din/m2 mesečno ).

Nad mašinama i opremi koje su u funkciji proizvodnje nije izvršena trenutna procena vrednosti i kompletan popis sirovina, gotovih proizvoda, repromaterijala i ostalog inventara. Sve se to nudi bez novčane nadoknade, što logično znači da to onda nije zakup.

Imajući u vidu neuspele privatizacije delova RTB – a, TIR – a, ( Fabriku Lak žice, FOD, Fabriku folija, filmova) i pri tom nezavidnu situaciju radnika koji su ostali na ulici, mi smo zabrinuti za ovaj vid zakupa i za našu sudbinu, zato tražimo da nas zaštite i nedopustite zakup bez jasno definisanih dugoročnih planova za zaposlene radnike u Fabrici i samu fabriku.

U potpisu predsednici Nezavisnog i Samostalnog  sindikata FOŽ– a Žagubica.

Pismo je upućeno direktoru TIR – a Milanu Dejanovskom, sindikalnim liderima TIR- a i RTB-a Draganu Aleksiću, Jadranu Popoviću i Draganu Jankuciću, kao i UO i Skupštini TIR-a.

Da li se ovde krije kupac: zgrada SO Žagubica?

Share

Ostavite odgovor