OPŠTINA BOR DUGUJE 229 MILIONA DINARA

Privremeni organ opštine Bor na sednici održanoj 23. jula zaključio da je do juna ove godine opština dužna poveriocima 229 miliona dinara.

Usvojen je i Predlog Odluke o izmenama kriterijuma i merila za utvrđivanje zakupnine i naknada za uređivanje građevinskog zemljišta. Određene su i naknade u postupcima legalizacije. Većinom glasova usvojen je i predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za ovu godinu.

Share

Ostavite odgovor