);

ZAŠTO SE LIVCI IZ TIR-a TERAJU DA POSTANU RUDARI

ZAHTEV ZA ODRŽAVANJEM HITNOG SASTANKA POVODOM      NAJNOVIJIH DOGAĐAJA U LIVNICI TIR-a RTB –a BOR

Bobanu Todoroviću, direktoru TIR-a

Veliki broj radnika  Livnice  TIR-a  obratio  se   sindikatu Nezavisnost   i Samostalnom sindikatu nezadovoljni što se bez prethodnog dogovora i saglasnosti radnika, jedan broj , tridesetak radnika,  upućuje u   drugo preduzeće izvan TIR-a, jer ih najviše brine neizvesnost. Napominjući da su ceo radni vek proveli kao livci, a sada će pred kraj postati rudari i zahtevaju da im sindikat kaže šta će biti sa livnicom  i obećanjima rukovdstva RTB-a da je sa valjaonicom bakra Sevojno postignut dogovor da se lije dve hiljade odlivaka mesečno  i dogovor  da liju za Fabriku bakarnih cevi Majdanpek. Zabrinuti su i radnici koji će ostati u Livnici koja  za sada ne radi i šta će sa njom biti ubuduće.

– Moramo priznati, na žalost , da  su sindikati bili zatečeni ovom informacijom  i zato  izražavamo i delimo nezadovoljstvo  livničara  što novo poslovodstvo TIR-a nije našlo za shodno  da po članu 176 kolektivnog ugovora  TIR-a (,,Sindikat ima pravo da bude obavešten od strane poslodavca o ekonomskim i radno-socijalnim pitanjima od značaja za položaj zaposlenih, odnosno članova sindikata…), kao i članu  177 kolektivnog ugovora,  uvaži istinu kako je poslodavac dužan  da mišljenje i predloge  sindikata razmotri pre donošenja odluka od značaj za materijalni, ekonomski i socijalni položaj zaposlenih.

Jeste da poslodavac po kolektivnom ugovoru TIR-a , član 17, može da ponudi izmenu uslova rada (aneks ugovora) pod uslovom da radnik  pristane da potpiše ugovor o radu pod izmenjenim uslovima.  Sindikati upravo pregovaraju  o tekstu ugovora o radu koji će da važi jedinstveno za ceo RTB, jer samo mali broj radnika ima potpisan ugovor o radu. Na osnovu opravdanih zahteva zabrinutih radnika, zakazujemo hitan sastanak sa poslovodstvom TIR-a, očekujući odgovor na sledeća pitanja:

1. Šta je sa obećanjima za pokretanje proizvodnje u Livnici koja ima savremenu i najraznovrsniju opremu za svu vrstu livenja.

2. Kakvi su kratkororčni i dugoročni programi i planovi novog poslovodstva u prerađivačkom delu TIR-a (visoka cena bakra od 7000$ uslovljava visoku i ekonomičnu cenu prerade bakra), osim upućivanja radnika na druge poslove, što vodi ka zatvaranju Livnice.

3. Kakvi su planovi sa preostalim radnicima Livnice.

U slučaju ignorisanja ovog zahteva obavestićemo sva nadležna ministarstva i preduzeti  ostale zakonom dozvoljene aktivnosti .

Odbor Sindikata Nezavisnost,  Odbor Samostalnog sindikata TIR-a,

11.08.2010.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !