);

GEOLOŠKA STAZA „BRESTOVAČKA BANJA“

Autor: Bora Stanković
Autor: Bora Stanković

Prirodna bogatstva i potencijali na teritoriji opštine Bor su izuzetni i poznati:velelepni geomorfološki oblici , visoravni, vrhovi, rečni ponori i kras Dubašnice, grandiozni kanjoni, hodnici i dvorane zlotskih pećina ,zaravni i visovi Stola, Malinika, Gornjanske visije, te Malog i Velikog krša, šumski komleksi Crnog vrha, vulkanske kupe, termalni izvori…

Tom dugačkom spisku  prilika je da pridodamo i četiri  izdvojena geološka profila, sa kojih stručnjaci „čitaju“ geološku istoriju-evolucioni razvoj od stvaranja čvrste Zemljine kore do danas o kojima šira javnost skoro i da nema saznanja.

Ovi izdvojeni profili locirani su na kraćem rastojanju  duž puta Bor –Bresrovačka banja i predstavljaju tkzv. geološku stazu „Brestovačka banja“.

Orjentacione koordinate profila prema Google Earth programu  su:

Profil 1. (duž puta kod brestovačke raskrsnice),

Profil 2 .(duž puta ispod naselja Banjsko polje),

Profil 3. (na ulazu u Brestovačku banju).

Profil 4. (napušteni kamenolom na Borskom jezeru).

Izdvojeni profili su najbolje izraženi u geotektonskoj jedinici, izgrađeni su u najvećoj meri od stenskih naslaga formacije andezit-bazalta Crne reke i podređeno stena formacije andezita Šarbanovca.

Stene formacije andezit- bazalta Crne reke mogu se podeliti na primarne vulkanogene tvorevine i resedimentovane vulkanoklastične naslage.

Na osnovu ovih nalaza, stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode Srbije pristupili su pripremi dokumentacije ovog prirodnog dobra za uspostavljanje prethodne zaštite.

Za uspešnu realizaciju ovog plana, što je pre svega u interesu opštine borske, neophodna je puna saradnja Zavoda i nadležnih subjekata i pojedinaca iz lokalne samouprave.

Rezultat ovog posla bi, pored zaštite ovih prirodnih dobara bio i taj, što bi borska opština  dobila nove atraktivne lokalitete koji bi bili predmet naučnih, stručnih i turističkih interesovanja  i poseta.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !