);
Breaking News

REORGANIZACIJA ZDRAVSTVA NIJE SAMO TEHNIČKO PITANJE

ZAKLJUČCI SA TRIBINE UDRUŽENJA GRAĐANA „GRUPA 55“ O AKTUELNIM PITANJIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OPŠTINI BOR.

1.         Za Borsku lokalnu zajednicu, obzirom na karakter industrijske zagađene sredine, klimatske karakteristike, demografske probleme starenja i dr. pitanja realizacije zdravstvene zaštite stanovništva imaju izuzetan značaj i zahtevaju da im se posvećuje kontinuirana pažnja.Svoje posebno interesovanje za zdravstvenu zaštitu stanovnici Bora pokazivali su u proteklom periodu učešćem u samodoprinosima kojima je izgrađen dom zdravlja, ambulante u selima i dr.

1.         Učesnici tribine ocenjuju da je izuzetno važno da organi lokalne samouprave stalno prate problematiku zdravstvene zaštite, sagledavaju potrebe građana Bora i ostvaruju uticaj na organizovanje i realizovanje zdravstvene zaštite u opštini. Zakonske obaveze i projekcije reorganizacije zdravstvene službe u Srbiji omogućuju da se u narednom periodu ostvari veći uticaj ali i veća odgovornost za zdravstvenu zaštitu u opštini

2.         Učesnici tribine smatraju da SO Bor treba što pre da stavi na dnevni red razmatranje stanja i pravac razvoja zdravstvene službe u Boru kako bi, u saradnji sa Zdravstvenim centrom i Ministarstvom zdravlja, reorganizacija bila uspešno sprovedena tako da se podigne kvalitet zdravstvene zaštite stanovništva i lokalna zajednica preuzme svoj deo odgovornosti za dalji razvoj zdravstvene zaštite.Učesnici tribine smatraju da reorganizacija nije samo tehničko pitanje i da je prihvatljiva samo ako obezbeđuje veći kvalitet zdravstvene zaštite svih kategorija stanovništva.

3.         Osnovni zaključak je da Bor, a samim tim i borani dobijaju jak dom zdravlja sa zaokruženom primarnom zdravstvenom zaštitom,a istu obezbeditipridržavajući se zakona o zdravstvenoj zaštiti (član 95) kao i pravilnika o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova.

4.         Strategija razvoja zdravstva akcent stavlja na preventivnu zdravstvenu zaštitu, koja je ispred primarne zdravstvene zaštite, čime se smanjuje potreba za jačanjem skupe sekundarne zdravstvene zaštite i opšta potrošnja države. Iz tih razloga neophodno je da se ulaganja u preventivu značajno povećaju.

5.         Dobrom organizacijom rada Doma zdravlja obezbediti da gubitak vremena pacijenata u čekanjima na preglede, laboratorijska ispitivanja i na šalterima posle izvršenih pregleda bude što manji.

6.         Jedan od važnih zaključaka je da se seoske ambulante moraju zadržati i poboljšati njihov rad kroz bolju tehničku i kadrovsku opremljenost.

7.         Kako je reorganizacija zdravstvene zaštite u Boru pri kraju neophodno je da skupština  opštine Bor imenuje komisiju koja će do kraja godine adekvatno zaštupati lokalnu zajednicu i njene građane u deobnom bilansu.

8.         Učesnici tribine ocenjuju da građani nisu dovoljno informisani o sadržaju i rešenjima reorganizacije zdravstvene službe u opštini Bor i pozivaju medije da više prate ovu oblasti informišu javnost, pogotovu o onom delu zdravstvene službe koju će ubuduče biti u ingerenciji likalne zajednice.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !