);

SMENJEN IVAN GRBIN, PREDSEDNIK UO RTB BOR

BOR – Ivan Grbin, predsednik Upravnog odbora RTB-a Bor smanjen je na sednici Vlade Srbije od prošlog četvrtka uz obrazloženje da je u sukobu interesa. Grbin ( DS ) je istovremeno bio na istoj funkciji i u Rudniku bakra Majdanpek (RBM). Na pitanje novinara kako komentariše ovu odluku, Ivan Grbin nije hteo da odgovori, mada se zna da je nedavno već podneo ostavku na mesto predsednika UO RBM. On je, nezvanično, bio i u sukobu sa ljudima iz poslovodstva kombinata bakra, jer se nije slagao sa dosadašnjim vođenjem firme.

RTB je zasad bez predsednika UO, ali se veruje da će novi predsednik ponovo biti iz redova vladajućeg DS-a ili nestranačka ličnost. Ranije se spominjalo da će to mesto zauzeti dr Mile Bugarin, zamenik direktora Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor.

Нa основу члана 400a стaв 1. Зaконa о предузећимa („Службени лист СРЈ”, бр. 29/96, 33/96-исправка, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-СУС и 36/02 и „Службени глaсник РС”, број 125/04-др.закон) и члана 43. стaв 2. Зaконa о Влaди („Службени глaсник РС”, бр.  55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА У УПРАВНOМ ОДБОРУ РТБ БОР – ГРУПА РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН БОР ДОО У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, БОР

I

Разрешава се Иван Грбин дужност представника друштвеног капитала изван предузећа у Управном одбору РТБ Бор – Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. у реструктурирању, Бор.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број: 119-7193/2010

У Београду, 7. октобра 2010. године

В Л А Д А

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ –

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ

Ивица Дачић

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !