);

OPŠTINSKA VLAST I NACIONALNE MANJINE

Druga regionalna radionica u realizaciji HOMO-Udruženja za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Pula, Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Centra za regionalizam Novi Sad i Savezom nacionalnih manjina Republike Srpske održana je od 12-15. septembra 2010. godine u Puli , na temu „Opštinska vlast i nacionalne manjine – razmena  iskustva i prekogranična saradnja“. Radionica se održava u sklopu projekta Susjedstva – afirmacija  multikulturalizma i saradnje na opštinskom nivou u zemljama Zapadnog Balkana.

Fokus rada ove dvodnevne radionice bio je razrada prioritetnih pitanja koji su bili identifikovani na prvoj regionalnoj radionici u Banjoj Luci . Učesnici su diskutovali o komuniciranju nacionalnih manjina i vlasti u ostvarivanju manjinskih prava , modelu finansiranja nacionalnih manjina iz gradskog budžeta ,te o oblicima prekogranične saradnje između lokalnih zajednica i udruženja nacionalnih manjina.Naglašena je potreba jačanja kapaciteta nacionalnih manjina, te proaktivnijem istupanju prema lokalnoj vlasti, kao i lokalnoj zajednici . Identifikovali su standarde za zadovoljavajući model finansiranja udruženja nacionalnih manjina, kao i teme za regionalno delovanje u cilju promocije i njegovanja nasledja nacionalnih manjina.

Radionici je prisustvovalo 40 predstavnika udruženja nacionalnih manjina iz Srbije, Hrvatske , Bosne i Hercegovine , te predstavnika opštinskih vlasti i skupštinskih organa koji se u svom radu bave manjinskom politikom.

O tome se razgovaralo i u opštini Bor . Domaćin predstavnicima iz Pule bio je dr Žika Golubović , zamenik predsenika opštine Bor.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !