);

ЗАШТО ОПШТИНА НЕ ПОШТУЈЕ ЗАКОНЕ?

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОПШТИНСКОГ ОДБОРА ЛДП-а БОР

ЛДП жели да упозна и укаже грађанима на поступке власти која Општину води самовољно, не поштује законске регулативе и што је најгоре, у овој тешкој ситуацији – нерационално и неефикасно троши ионако скромна буџетска средства.

Вршилац дужности директора JП „ШРИФ“ Бор Владан Нововић, огласио се   саопштењем за јавност истог дана када је упутио документацију ЛДП-у Бор по поднетом захтеву.

У Решењу грађевинске инспекције из 2007. и 2009. године (чије копије достављамо), налаже се да се отклоне недостаци на кровној конструкцији и санирају ограде кровне терасе зграде Дома културе. Решења су упућена свим кориснима зграде Дома културе, између осталог и ЈП „ШРИФ“.

Међутим, како пише у Решењу које је потписао председник општине (бр.Сл.2/2010-II од 20. 09. 2010. год.), сагласност се даје за обављање радова на одвођењу атмосферских вода, изградњу стаза и платоа, замену поломљених клупа и плоча на платоу и оплемењивање зелених површина изнад постојећег платоа као и санирање коmплетне зграде Дома културе; Решење се не односи на изградњу амфитеатра, која је у току и за коју се из општинског буџета издваја новац.

Истог дана, када је председник општине потписао поменуто решење, в. д. директора ЈП „ШРИФ“ доноси Одлуку о покретању поступка јавне набавке, где спроводи преговарачки поступак без објављивања јавног позива, позивајући се на лоше стање зграде и платоа Дома културе и на евентуалну опасност од рушења делова кровних ограда на кориснике простора Дома културе.

Из исте Одлуке се може закључити да у буџету нису обезбеђена средства за покретање поступка јавне набавке, а на основу Извештаја о извршењу буџета за период од 01. 01. до 30. 09. 2010. године. Потписаним Анексом Уговора о међусобним правима и обавезама од 07. 10. 2010. године између представника оснивача – председника општине Бор Небојше Виденовића и в. д. директора ЈП „ШРИФ“ Владана Новића, 11. 10. 2010. године преносе се средства из буџета у износу од 4.400.000 динара по закљученом уговору (између ЈП „ШРИФ“ из Бора и „Металопрераде“ ДОО из Ниша од 07. 10. 2010.године) за извођење радова на уређењу платоа Дома културе у Бору.

С обзиром на то да је седница Скупштине општине Бор одржана тек 10. 11. 2010. године, када је Јавном предузећу „ШРИФ“ у Бору трећим реаблансом отворена позиција (239-2) за капиталне субвенције у износу од 10.400.000 динара, проистиче да су наредбодавац буџета, односно председник општине, као и в. д. директора ЈП „ШРИФ“ Владан Нововић, који покреће јавну набавку без обезбеђених средстава, а што се може закључити на основу извршених измена измене и допуне Одлуке о буџету за 2010. годину – прекршили Закон о буџетском систему.

По Пословнику Скупштине општине Бор, 22. 10. 2010. године је председнику Скупштине Драгану Жикићу постављено питање: „Да ли постоји грађевинска дозвола за изградњу амфитеатра и из којих се извора финансирају радови на платоу Дома културе?“ Одговора на ово питање још увек нема.

Председник Скупштине је био обавезан да у периоду између две седнице Скупштине у писаном облику одговори на постављено питање. Пошто то није учинио, одборници ЛДП-а ће сачекати да одговор стигне у року од 30 дана од датума када је потврђен пријем одборничког питања.

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !